By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dialog [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 5, 5. 2., s. [1]-[26]
Annotation: Esej o divadelní sémiotice různých českých divadel spojených s výraznými režisérskými osobnostmi.
Article
2
In: Dialog [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 5, 5. 2., s. [27]-[63]
Annotation: Esej o funkci dramatického textu v divadle a možnostech, jak s ním lze pracovat různými způsoby.
Article
3
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 6, listopad, s. 331-336
Annotation: Studie zkoumá vztah K. H. Máchy k ruským autorům.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 555-557
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 47-50
Annotation: Autorka se zamýšlí nad odkazem K. H. Máchy pro (literaturu) 20. století.
Article
7
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 11, 1957, č. 4, duben, s. 360-372
Annotation: Studie odmítá dogmatické pojetí marxistické literární teorie, jejíž "kategorie a pojmy mají naprosto závaznou platnost, nepodléhají vývoji...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 10, s. 1113-1119
Annotation: Studie reagující na článek Vladimíra Dostála "Na obranu socialistického realismu" v Literárních novinách č. 34-36, roč. 1956, jenž polemizuje...
Article
9
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 2, s. 19-24
Annotation: Úvaha o Mukařovského pojetí estetické normy; analogicky použito výkladu právní normy od: Kelsen Hans.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 33, 18. 8., s. 4-5
Annotation: O díle ukrajinského bohemisty a o jeho významu pro českou literární vědu; Čyževs'kyj Dmytro.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 296-310
Annotation: Analytická studie; s kritickými výhradami k pracím badatelů zabývajících se stejnou problematikou: Štěpánek Vladimír, Macura Vladimír (Znamení...
Article
12
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 3, s. 9-18
Annotation: Studie; obšírněji citován: Musil Robert.
Article
13
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 3, s. 48-52
Annotation: Kundera Milan; recenze.
Article
14
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 35, s. 33-35
Annotation: Úvaha o románu jako dokumentárním záznamu, využívajícím mj. formy dopisu.
Article
15
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 2, s. 35-38
Annotation: Předneseno na poláčkovské konferenci v Rychnově nad Kněžnou (březen 1992); Trost Pavel, Poláčkův román maloměstský, Slovo a slovesnost I,...
Article
16
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 2, s. 55-59
Annotation: Polemika s recenzí: Jankovič Milan, Kritický sborník 4/91; Hašek Jaroslav, Osudy dobrého vojáka Švejka.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 31, 30. 7., s. 6-7
Annotation: Rut Přemysl, Egoismus jako literární směr; polemika s esejem; s kapitolami Dovedné kousky, Vyhnání člověka z umění, Nová autobiografie, Potíže...
Article
18
19
20
In: Strahovská knihovna. -- ISSN 0081-5896. -- Roč. 16/17, 1981/1982, s. 235-256
Annotation: Studie obsahuje sémantickou interpretaci v souvislostech dosavadní máchovské literatury.
Article