By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 20, 29. 11., s. 3
Annotation: Představení knihy Zahrada literární historie, věnované konceptu literárních dějin v díle představitelů Pražského lingvistického kroužku.
Article
2
Obsah knihy
Annotation: Monografie věnující se pojetí literární historie v pracích V. Mathesia, R. Jakobsona, J. Mukařovského a F. Vodičky v období od r. 1908 do r....
Book
3
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2002, č. 3, s. 33-37
Annotation: O antologii české poezie; - v rubrice "Jubilei, jubilei...".
Article
4
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2005, č. 1/2, s. 123-126
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 245-258
Annotation: Studie o vývoji Jakobsonových názorů na ruský formalismus, zejména pak na základě jeho přednášek z roku 1935, určených pro brněnskou univerzitu....
Article
7
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 1995, č. 3, s. 13-16
Annotation: Referát o: 1. světový kongres literárněvědné bohemistiky (Praha, 27.-30. 6. 1995).
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 16, 9. 10., s. 12-13
Annotation: Studie věnující se polemice o charakteru literární historiografie, která probíhala na stránkách Literárních novin v letech 1966-1967. Diskuse...
Article
9
Other Authors: '; ...Grigorov, Dobromir Grigorov, 1968- mzk2003181764...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 32, s. [176]-183
Annotation: Studie o konceptu konkretizace R. Ingardena ("Das literarische Kunstwerk") a způsobu, jakým ovlivnil Mukařovského interpretaci díla K. H. Máchy a...
Article
10
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 1999, č. 1/2, s. 110-113
Annotation: Recenze; - v rubrice Preporačitelno bochemočetivo.
Article
11
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2000, č. 2/3, s. 139-145
Annotation: Interpretace románu Théta; - v rubrice Konstruirane na 90-te.
Article
12
13
14
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2015, č. 3/4, s. 21-31
Annotation: Studie se zabývá užitím a významem chemické metafory dle pojetí G. Lakoffa ve hře "R.U.R". Na tomto základě formuluje vztah K. Čapka k "levému...
Article
15
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 16, 2020, č. 10, s. 48-50
Annotation: Rozhovor s D. Grigorovem o překladatelství; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 50).
Article
16
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2005, č. 1/2, s. 5-10
Annotation: Úvodní stať uspořadatele svazku.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 101-104
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 76, 2007, č. 2, s. 143-150
Annotation: Studie srovnávající exilovou poezii I. Diviše a L. Kroužilové.
Article
20
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2009, č. 1, s. 4-6
Annotation: Úvodní slovo editora k tematickému zaměření čísla přinášejícího zejména blok bulharských překladů uvedených textů šesti českých autorů;...
Article