By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2004, č. 32, 10. 8., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 136, 10. 6., s. 7
Annotation: O knize: Gardner Erle Stanley, Případ neopatrného kotěte, která vyšla s chybami v Nakladatelství Josefa Šimona; Šimon Josef.
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 138, 16. 6., s. 7
Annotation: Referát o nakladatelství Klubu českých spisovatelů IMPRESO plus ve Žďáru nad Sázavou; o vydaných knihách: Cimický Jan, Atentáty na de Gaulla;...
Article
4
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 150, 30. 6., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 207, 7. 9., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 227, 30. 9., s. 7
Annotation: Recenze; zejm. o překladu; srovnání s překladem: Zábrana Jan, knihy A. Ch. Muž v mlze, Odeon 1977.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 289, 13. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení výroční ceny Nadace PANGEA "Za úsilí o nápravu věcí lidských".
Article
8
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 36, 12. 2., příl. Péčko, č. 6, s. 4
Annotation: Recenze; připojena ukázka.
Article
9
10
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 148, 25. 6., s. 5
Annotation: Recenze nultého čísla kulturního čtrnáctideníku.
Article
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 233, 3. 10., s. 1
Annotation: Poznámka k Lomově návštěvě Prahy a k vydání jeho knihy Dr. Guillotin (Ivo Železný 1992).
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 29, 5. 2., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 32, 9. 2., s. 7
Annotation: Recenze; též o souboru povídek: Koenigsmark Josef, Strašidla, Ivo Železný, edice Česká knihovna.
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 46, 1990, č. 161, 13. 7., s. 7
Annotation: K obnovenému vydávání.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 46, 1990, č. 230, 2. 10., s. 7
Article
16
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 177, 1. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 270, 19. 11., s. 5
Annotation: Kritická glosa k jazykové stránce knihy; též o: Maléřová Zuzana, Psáno v kóji, Venkov /1991/.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 288, 10. 12., s. 5
Annotation: Werich Jan; poznámka k vydání.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 8, 10. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 29, 1989, č. 14, s. 12-13
Annotation: Reportáž o setkání spisovatelů s novými hrdiny socialistické práce.
Article