By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 27, 3. 7., s. 2
Annotation: Fejeton.
Article
2
In: Přítomnost. -- R. 2005, jaro, s. 48
Annotation: Rozhovor s J. Grosu, rumunským bohemistou a překladatelem, o překládání a vydávání české literatury (K. Čapek, F. Langer, J. Hašek, B. Hrabal,...
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 1, 3. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 9
Annotation: O práci bohemisty, haškologa.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1978, č. 94, 21. 4., s. 5
Annotation: Rozhovor s rumunským překladatelem o jeho překladu a dramatizaci.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 12, 1956, č. 261, 28. 10., s. 5
Annotation: Článek rumunského překladatele o významu Haškova románu.
Article
6
In: Lázeňský časopis. -- ISSN 0323-0945. -- R. 1986, č. 3, březen, s. 8
Annotation: Rozhovor s překladatelem české literatury.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 11, 8. 3., s. 6
Annotation: Rozhovor pro Nové knihy s překladatelem z české prózy.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 199, 26. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor u příležitosti převzetí ceny Prix Bohemica za překladatelské dílo.
Article