By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 10, říjen, s. 26-27
Annotation: Recenze dvou knih E. Válkové.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 6, červen, s. 21-23
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 5, květen, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 6, červen, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 9, září, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 1, leden, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 12-13
Annotation: Článek.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 9, září, s. 17
Annotation: Úvaha.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 2, únor, s. 26
Annotation: Článek o zřícenině Lacembok, místě, které prý inspirovalo A. Jiráska k psaní Lucerny.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 2, s. 27-28
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 2, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 13-14
Annotation: Článek v rubrice Ad fontes aneb Už staří Římané.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 13-15
Annotation: Článek o odbočce, charakteristickém útvaru antické literární produkce.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 11-12
Annotation: Úvaha; v závěru ukázka překladů O. Vaňorného a F. Stiebitze.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 6, 2007, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 20-21
Annotation: Článek v seriálu Ad fontes aneb Už staří Římané.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 6, červen, s. 23-24
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Spektrum. -- Roč. 4, 2001, č. 1, 18. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Spektrum. -- Roč. 4, 2001, č. 3, září, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 9, září, s. 24
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 11, listopad, s. 24
Annotation: Recenze.
Article