By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 234, 7. 10., příl. Magazín Dnes, s. 52
Annotation: Litevský bohemista se zpovídá ze vztahu k češtině a čechům.
Article
4
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 2, 1991, č. 15, červenec, s. 3
Annotation: Rozhovor s litevským básníkem a překladatelem při příležitosti jeho návštěvy Československa.
Article
5
In: Kulturní noviny. -- ISSN 1804-8897. -- R. 2012, č. 10, 7. 5., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor s litevským spisovatelem, bohemistou, překladatelem a pedagogem, který v současné době žije v Brně. Na s. 7 jsou otištěny jeho básně.
Article
6
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 5, 7. 1., příl. Magazín MF Dnes, roč. 7, č. 1, s. 6
Annotation: Rozhovor s litevským bohemistou o jeho novém překladu Švejka.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 45, 1989, č. 86, 12. 4., s. 5
Annotation: Rozhovor s literárním redaktorem týdeníku Literatura ir Menas (Literatura a umění) a překladatelem české poezie.
Article
8
online
Webarchiv
In: Lidové noviny [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 10, říjen, s. 15
Annotation: Rozhovor s básníkem, kritikem a překladatelem u příležitosti jeho pražské návštěvy.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 20, 17. 5., s. 14-15
Annotation: Rozhovor s litevským básníkem a překladatelem české literatury.
Article