By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 36, 5. 9., s. 20-21
Annotation: Esej kritizující literární underground jako "umělohmotný" a potlačující označení skutečnosti, především na základě románu Emila Hakla...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 6; č. 4, 29. 1., s. 6
Annotation: O svém protiteigovském článku (Tvorba, podzim 1951) a peripetiích vztahu k Teigemu. V 2. části polemika s článkem M. Nápravníka André Breton...
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 1
Annotation: Úvaha o J. Fučíkovi a hodnotách, které představuje jeho odkaz, v konfrontaci zejména s K. Schwarzenbergem a jeho podopovateli; předneseno na shromáždění...
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 12, 20. 3., s. 283
Annotation: Nekrolog a vzpomínka na zesnulého nakladatele.
Article
5
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 29, 19. 7., s. 10-11
Annotation: Esej o Masarykově výkladu oběti Jana Husa a o jeho dnešní platnosti.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 4, s. 510-513
Annotation: Autor se zamýšlí nad problematikou literární postavy v soudobé próze - ve srovnání s klasickými prózami (romány) 19. století (K. Světlá,...
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 28, 11. 7., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o národním vědomí a jeho odrazu v kultuře a umění, současné české literatuře a ideologickém pohledu na literární historii.
Article
9
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 25, 1956, č. 1, 20. 5., s. 122-147
Annotation: Studie mapuje dlouhotrvající diskusi v ruských vědeckých kruzích o jazyce umělecké literatury, která byla podnícena Stalinovými jazykovědnými...
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 33, 9. 8., s. 1 a 10-11
Annotation: Studie.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 29, 18. 7., s. 6
Annotation: O pronásledování slovanských věrozvěstů a jejich žáků ze strany církevních představitelů a o přehlížení těchto faktů současnou katolickou...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 369-384
Annotation: Rozhovor o životě a díle MG; mj. o J. Mukařovském a strukturalismu. Uvozeno bio-bibliografickou poznámkou o MG.
Article
14
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 41, 13. 10., s. 3
Annotation: Polemika s jeho článkem Ludvíka Vaculíka srpnový hněv (LN, 8. 9.), reagujícím na fejeton: Vaculík Ludvík, Srpnový den (LtN, č. 35).
Article
18
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 29, 1992, č. 2, s. 15-28
Annotation: Studie o struktuře uměleckého - též literárního - díla.
Article
20
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 2, s. 17-21; č. 3, s. 14-20, květen
Annotation: Psáno v Amsterodamu, tištěno v Listech 1988 - Čtení na léto.
Article