By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 33-45
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
2
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 10. 9. 2018
Annotation: Ukázka z knihy "Ezra Pound v (post)kultuře : modernistovy obrazy v (uměleckých) médiích" o L. Ferlinghettim.
Article
3
In: Tváří v tvar. -- s. 55
Annotation: Doslov; - s ediční poznámkou; - bibliofilský tisk obsahuje dvě básnické skladby P. Kabeše (Partita; Triptych) a tři soubory básnických textů...
Book Chapter
5
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 8, 2004, č. 1, s. 151-154
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 8, 2004, č. 1, s. 167-173
Annotation: Referát o semináři pořádaném v roce 2004 Britskou radou.
Article
7
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 7, 2003, č. 3, s. 157-160
Annotation: Recenze kritizující zejména překlad.
Article
8
In: Silou psů. -- S. [56]-[57]
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky).
Book Chapter
9
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 12. 2019
Annotation: Ukázka z deníku "Jedna věta".
Article
10
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 35, 2020, č. 121, zima, s. [119]-136
Annotation: Esej o americkém básníkovi E. Poundovi a o poválečné konkrétní a vizuální poezii.
Article
11
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 6, červen, s. 75-82
Annotation: Úvodní studie oddílu Bob Dylan (s. 74-100), mj. kritizující nahrazování "bezpříznakových" výrazů "příznakovými" v českém překladu Dylanovy...
Article
12
by Guziur, Jakub, 1978- xx0021052{{{}}}}
Published Brno : Host - vydavatelství, 2008.
Annotation: S oddíly: Poetika modernistického humanismus Ezry Pounda a T. S. Eliota (s kapitolami: Mimesis mezi realismem a modernismem: imitace - prezentace - reprezentace;...
Book
13
by Guziur, Jakub, 1978- xx0021052{{{}}}}
Published Praha : Pulchra, 2010.
Annotation: Esejistický text (s. 7-71), doplněný oddílem Doklady, analogie, výpisky z četby (s. 73-144, textová koláž - částečně přeloženo z jiných...
Book
14
by Guziur, Jakub, 1978- xx0021052{{{}}}}
Published Praha : Revolver Revue, 2018.
Annotation: Monografie se věnuje básníkovi Ezru Poundovi a jeho mediálním obrazům v současné západní kultuře; s Poznámkami (s. 104-148); s Literaturou...
Book
15
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 12, 2008, č. 1, s. 102-107
Annotation: Polemika s recenzí knihy George Steinera Myšlenka Evropy (autor textu je zároveň autorem předmluvy tohoto titulu), kterou pod názvem Kdo může ztratit...
Article
16
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 6, 2002, č. 3, s. 110-114
Annotation: Recenze kanadského vydání.
Article
17
In: Týnecké listy. -- Roč. 26, 2016, č. 3, březen, s. 34
Annotation: Nekrolog. Připojena vzpomínka P. Hanušky.
Article
18
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 12. 2. 2016
Annotation: Nekrolog překladatele, básníka a redaktora P. Mikeše. K nekrologu jsou připojeny dva texty P. Mikeše: báseň "Proud tmy" a vzpomínka na B. Fučíka...
Article
19
Annotation: Úvod do četby (První část, s.13-86, osm kapitol s dvěma dodatky) je dokumentován na příkladech z anglické i světové poezie od dob Chaucerových...
Book
20
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 7, 2003, č. 3, s. 185-198
Annotation: Soubor čtyř recenzí.
Article