By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 9/10, s. 760-778
Annotation: Studie o Siréně jako ústředním díle Marie Majerové, rozbor děje a obrazu dějin v románu s důrazem na obraz dělníka a dělnické třídy.
Article
2
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 18, 1968, č. 6, 8. 2., s. 1-2
Annotation: Úvodník ministerstva školství k 90. výročí narození Z. N.
Article
3
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 7, 1977, č. 2, květen, s. 18-20
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 14, 1977, č. 2, duben, s. 106-109
Annotation: Nekrolog k 13. 3.
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 17, 19. 9., s. 19-20
Annotation: Zpráva informující o rozhovoru sovětského deníku Izvěstije s třemi účastníky sovětské okupace v srpnu 1968 v souvislosti s perestrojkou a...
Article
6
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. [25], 1945, č. 47, 1. 7., s. 3
Annotation: Článek u příležitosti výročí smrti J. V. Sládka.
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 5, 1982, č. 1, leden, s. 16-19
Annotation: Infoch otiskuje dopis J. Hájka ze dne 4. 11. 1981, v němž pisatel prokurátorovi bod po bodu vyvrací obžalobu, podle níž svou samizdatovou tvorbou...
Article
9
In: Setkání : panu profesorovi Václavu Černému k osmdesátým narozeninám [samizdat]. -- S. 56-65
Annotation: Esej o socialistické politice, etickém hledisku v politice, s důrazem na postoj V. Černého k těmto tématům; s datací leden 1985.
Book Chapter
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 1, 1.-14.1., s. 3
Annotation: Zpráva o odvolacím řízení ze dne 12. 1. 1978, v němž Nejvyšší soud snížil Ornestovi trest ze 3, 5 roku na 2, 5. Ostatním obviněným (Havlovi,...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 4, 1.-20. 3., s. 31-32
Annotation: Sdělení Charty 77 reagující na zadržení spisovatele a teoretika umění I. M. Jirouse dne 25. října 1977 na základě jeho přednášky na vernisáži...
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 14, 1.-18. 10., s. 1
Annotation: Krátké společné prohlášení části polských a československých disidentů k chystanému procesu s členy VONS. Charta 77, KOR i noví členové...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 14, 1.-18. 10., s. 4
Annotation: Zpráva informující o telegramu vyjadřujícím díky za podporu a solidaritu a přislibujícím totéž polským aktivistům.
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 15, 19. 10. - 24. 11., s. 1-2
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 reagující na podporu A. Sacharova a jeho přátel. Pisatelé slibují, že i oni budou nadále hájit úmluvy z Helsinek (Konference...
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 11, 26. 5., s. 2-4
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77, VONS a Čs. helsinského výboru prostřednictvím jeho předsedy J. Hájka na pařížské jednání KBSE. V listu pisatelé...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 2, 15.1.-6.2., s. [1]-[3]
Annotation: První zpráva uvádí, že Nejvyšší soud potvrdil inženýrům Aleši Macháčkovi a Vladimíru Laštůvkovi trest 3, 5 roku za čtení, shromažďování...
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, mimoř. č., květen, s. 2-20
Annotation: Diskuse nad úvahami čtyř představitelů Charty 77 (V. Havel, J. Hájek, L. Hejdánek a V. Benda) u příležitosti deseti let výročí jejího vzniku....
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 4, březen, s. 2
Annotation: Blahopřání kanadskému historiku H. G. Skillingovi k 75. narozeninám, k němuž se vedle mluvčích Charty 77 připojují i další chartisté, jmenovitě...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 11, 5. 7. - 15. 8., s. 2-3
Annotation: Dopis zástupců Charty 77 a VONS generálnímu prokurátorovi J. Feješovi kvůli případu P. Cibulky, který byl zadržen pro své samizdatové a kulturní...
Article