By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Jiří Hájek

Jiří Hájek (; 6 June 1913 in Krhanice near Benešov – 22 October 1993 in Prague) was a Czech politician and diplomat. Together with Václav Havel, Zdeněk Mlynář, and Pavel Kohout, Hájek was one of the founding members and architects of Charter 77. Provided by Wikipedia
1
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 5, 30. 1., s. 100-101; č. 6, 6. 2., s. 134-135
Annotation: Literárněteoretická studie inspirovaná výrokem Vítězslava Nezvala během diskuze ve Svazu čs. spisovatelů, že v české literatuře neexistuje...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 81, 3. 4., s. 3
Annotation: Referát o inscenacích v Armádním uměleckém divadle a v Divadle komedie.
Article
4
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 147-148
Annotation: Autor zve bezprostředně po skončení druhé celostátní spartakiády, již chápe jako výsledek dlouholetétho kulturního a společenského úsilí,...
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 83-85
Annotation: Autor se u příležitosti životního jubilea T. Svatopluka zamýšlí nad jeho osobností a literární tvorbou.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 549-552
Annotation: Studie k osmdesátým narozeninám českého dramatika Lotara Suchého o jeho díle, zejména jediné známé hře "Hrstka věrných" uvedené v Realistickém...
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, červenec/srpen, s. 60-63
Annotation: Rozhovor s Jiřím Hájkem. Hájek odpovídá na otázky vztahující se ke koncepci a náplni časopisu Plamen.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 3, s. 61-65
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 598-606
Annotation: Článek zabývající se možnostmi a mezemi literární kritiky v publicistice, zejména žánry jako je fejeton (polemicko-satirický, úvahový, s...
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 7, s. 867-884 a č. 8, s. 972-988
Annotation: Referát přednesený na zasedání sekce kritiků na Dobříši v červenci 1953 hodnotící práci české literární kritiky od ustavení Svazu československých...
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 10, s. 1213-1222
Annotation: Recenze.
Article
14
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 9, 27. 2., s. 227
Annotation: Pokračování polemiky kolem článku Jiřího Hájka "O realismu, romantismu, modernismu a některých nedorozuměních" (Tvorba 23, 1958, č. 5, 30....
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 31, 6. 9., s. 6
Annotation: Referát o inscenacích Tylových her Strakonický dudák v Realistickém divadle a Tvrdohlavá žena v Národním divadle.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 93-95
Annotation: Autor se zamýšlí nad mladou generací básníků a prozaiků a připomíná knihu povídek "Nezralé ovoce" R. Černého.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 143, 5. 6., s. 3
Annotation: Medailon perzekvovaného autora.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 107-112
Annotation: Studie o prózách a dramatech z hornického prostředí Jiřího Stana.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 147
Annotation: Recenze.
Article