By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 77-78
Annotation: Básnická skladba; uvozeno "Poznámkou vydavatele"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 5
Annotation: Odpověď na anketní otázku věnující se směřování české společnosti.
Article
3
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [236]-239
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 3. 2015
Annotation: Rozhovor s básníkem J. Hájkem.
Article
5
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 4. 12. 2014
Annotation: Úvaha o alternativních způsobech šíření poezie (zejm. na internetu) - autor uvažuje o devalvaci poetické produkce a vzniku kvantity na úkor kvality.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 2, s. 252-254
Annotation: O Pavlu Petrovi a jeho poezii; úvodní slovo k jeho večeru autorského čtení 2. 5. v Café Fra.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 9, 3. 5., s. 15
Annotation: Článek, ve kterém se autor staví proti básnické self-promotion, přimlouvá se za nezávislost a tiché psaní a jako vzory jmenuje outsidery S....
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 12, 13. 6., s. 8
Annotation: Úvaha přimlouvající se za zklidnění večerů autorských čtení.
Article
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 2, s. 152-154
Annotation: Analýza Brouskovy sbírky z r. 1987.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 19, 16. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 87, 12. 4., příl. Salon, č. 766, s. 7
Annotation: Poznámka u otištěných básní P. Vašíčkové. Doplněno bio-bibliografickou poznámkou o autorce.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 87, 12. 4., příl. Salon, č. 766, s. 7
Annotation: Poznámka u otištěných básní V. Špačka. Doplněno bio-bibliografickou poznámkou o V. Špačkovi.
Article
14
15
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 21, 11. 12., s. 3
Annotation: Polemika se statí K. Pioreckého (Tvar č. 20/2008) - o literárních serverech.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 3, 5. 2., s. 3
Annotation: Polemika vyvolaná článkem K. Pioreckého Kde začíná současnost (Tvar č. 20/2008) - týká se poezie na literárních serverech; připojena poznámka...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 6, 22. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 19, 9. 5., s. 5
Annotation: Reportáž o veletrhu tematizujícím německou literaturu a knižní trh.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 13, 28. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article