By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 87, 12. 4., s. 11
Annotation: Recenze; v knize uvedeno vročení 1999, ale vyšla 2001.
Article
2
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 112, 13. 5., s. 9
Annotation: O 4. mezinárodním knižním veletrhu.
Article
3
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 113, 14. 5., Příloha Denního Telegrafu, s. 7
Annotation: Recenze na uvedené knihy; Eduard Zacha: O skryté slávě; Jaroslav Erik Frič: Kolotoče bílé hlasy; Libor Budinský: Jazyk na svíci (Petrklíč 1994);...
Article
4
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 119, 21. 5., Příloha Denního Telegrafu, s. 9
Annotation: Rozhovor s nakladatelem o situaci a edičních plánech nakladatelství Argo.
Article
5
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 136, 10. 6., s. 11
Annotation: Referát o I. setkání členů a přátel Dědictví Jakuba Demla (Brno 4. 6.).
Article
6
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 148, 24. 6., s. 11
Annotation: O autorovi a jeho sbírce.
Article
7
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 155, 2. 7., s. 10
Annotation: Obsahová recenze 10. čísla.
Article
8
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 165, 16. 7., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 183, 6. 8., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 207, 3. 9., příl. Nedělní LN, č. 35, s. 12
Annotation: K sedmdesátinám 31. 8.; též o sborníku Slovo v úzkosti a naději, k vyd. připravili Rotrekl Zdeněk, Mácha Karel, Kubíček Jaroslav, Brno, Masarykova...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 208, 5. 9., s. 10
Annotation: O mezinárodním setkání básníků v belgickém městě Liege na téma Poezie - láska.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 41, 13. 10., s. 15
Annotation: Jedna z recenzních glos; dále mj. o knize fejetonů: Tomeček Jaromír, Budiž světlo, Praha, Český spisovatel 1994.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 254, 29. 10., příl. Nedělní LN, č. 43, s. 4
Annotation: Medailón - rozhovor. O jeho liturgické, lingvistické, překladatelské a básnické tvorbě.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 48, 1. 12., s. 15
Annotation: Jedna ze souboru recenzních glos; dále mj. o: Chvatík Květoslav, Strukturální estetika, Praha, Victoria Publishing 1994; Česká nezávislá literatura...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 29, 3. 2., s. 10
Annotation: Medailón nakladatele k jeho osmdesátinám 4. 2.; též o jeho manželce, překladatelce: Chvojková-Pallasová Dagmar.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 30, 4. 2., příl. Nedělní LN, č. 5, s. 10
Annotation: Poznámka k ukázce z knihy.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 11, 11. 2., příl. Nedělní LN, č. 6, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 8, 23. 2., s. 15
Annotation: Jedna z recenzních glos; dále mj. o: Bartošová Margita, Jako v zrcadle, Hradec Králové, Konfrontace 1995; Peroutka Ferdinand, Deníky, dopisy, vzpomínky,...
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 54, 4. 3., příl. Nedělní LN, č. 9 - Národní 9, s. 10
Annotation: Recenze; též recenzována sbírka: Blechta Jáchym, vl. jm. Ráb Antonín (1884-1957), Drsné roky, Karviná, Gramma 1994, 60 s.
Article
20
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 153, 3. 7., Příloha, s. 9
Annotation: Recenze 3. čísla literárního časopisu BOX (nakl. Votobia, Vranov nad Dyjí), vydávaného básníkem: Kuběna Jiří.
Article