By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 113-133
Annotation: Studie o kulturním kontextu literárního života v českých zemích v druhé polovině 19. století až do roku 1938.
Article
2
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 194-201
Annotation: Recenze na sebrané spisy M. Broda.
Article
5
6
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 1, s. 184-185
Annotation: Recenze na třetí díl monografie G. Marinelli-König o obrazu českého národního obrození a kultuře Čech, Moravy a Slezska ve vídeňských časopisech...
Article
7
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. [366]-379
Annotation: Studie informuje o souhrnné edici homilií a vzdělávacích projevů B. Bolzana.
Article
8
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 176
Annotation: Komparativní recenze na dvě monografie věnované německojazyčnému divadlu v Čechách.
Article
9
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 182-183
Annotation: Recenze na monografii G. Marinelli-König o obrazu českého národního obrození a kultuře Čech, Moravy a Slezska ve vídeňských časopisech a almanaších...
Article
10
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 57, 2017, Heft 1, s. 165-170
Annotation: Studie shrnující nové přístupy k výzkumu díla F. Kafky.
Article
11
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 4, S. 413-421
Annotation: Článek o M. Brodovi jako zprostředkovateli mezi českou a německojazyčnou kulturou v Praze.
Article
12
13
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 305-308
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 45, 2004, Heft 1, s. 260-263
Annotation: Recenze monografie, vycházející současně v češtině a němčině.
Article
15
16
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 12, 1998, s. 168-17;
Annotation: Recenze dvousvazkového vyd. Klostermannových povídek.
Article
17
18
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 14, 2000, s. 153-157
Annotation: Recenze.
Article