By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 63, 29.-31. 3., příl. Ego!, roč. 5, č. 13, s. 9
Ego!. -- 29. 3. 2019
Annotation: Rozhovor s C. Höschlem o čtenářství.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 22, 3. 6., s. 49
Annotation: Rada psychiatra čtenářce použít biblioterapii, konkrétně knihy M. Kundery.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 74, 28. 3., s. 14
Annotation: Esej s mezititulky Jako Petr Parléř, Středobod dějin, Co je reálné, Co si pamatujeme, Už koníček pádí, Československo, můj osud.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 297, 21. 12., s. A13
Annotation: Nekrolog V. Havla.
Article
5
In: Kdyby sólokapři měli křídla. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva k výboru z komentářů a sloupků M. Č. psaných v letech 2002-2006 většinou pro Lidové noviny, Hospodářské noviny a Reflex; s autorovou...
Book Chapter
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 37, 12. 9., s. 68
Annotation: Esej na téma vztahu mezi melodií a textem písně; koncipováno jako odpověď na čtenářský dotaz R. Folwarczného.
Article
7
In: Diagnóza Londýn aneb Příběhy české doktorky. -- ISBN 978-80-7492-445-3. -- S. 5-7
Annotation: Předmluva představuje hlavní autorku, její osudy a její knihu.
Book Chapter
8
Annotation: S oddíly: Vlastní životopis (s. 6-51); Život šel dál... /podle vzpomínek, deníků, rozhovorů a korespondence M. Kopeckého, doplněno vyprávěním...
Book
9
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 45, 23. 2., s. C6
iDnes.cz [online]. -- 23. 2. 2005
Annotation: O fenoménu Jára Cimrman na pozadí anketní soutěže Největší Čech. K textu jsou připojeny dva rozhovory.
Article
10
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 8, 2001, č. 11, 30. 11., s. 25-28
Annotation: Referát o udělení 5. 10. 2001 v Praze; připojena laudatia a projev laureáta.
Article
11
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 68, 2006, č. 2, únor, s. 10
Annotation: Poznámka k stejnojmennému cyklu besed, pořádaném Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze; připojeny úryvky z několika vzpomínkových...
Article
12
In: Křeslo pro Fausta 2010. -- s. 7-11
Annotation: Předmluva děkana 1. LF UK v Praze k deváté knize rozhovorů z Faustova domu, mj. s J. Anderlem (též o B. Hrabalovi), M. Hilským, L. Houdkem, C....
Book Chapter
13
In: Návštěva. -- S. 10-11
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s uvedenými doprovodnými texty k dramatizaci Haklovy povídky "Návštěva" z knihy "Hovězí kostky" (vzpomínkou...
Book Chapter
14