By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 7, 2. 4., s. 6
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
2
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 8, 2012, č. 3 (53), 23. 4., s. 8
Annotation: Fejeton k tématu.
Article
3
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 8, 2012, č. 3 (53), 23. 4., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 7, 2011, č. 3 (47), 2. 3., s. 29-31
Annotation: Studie přibližující některé zdroje Jiráskovy inspirace.
Article
6
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 7, 2011, č. 5/6 (49/50), 26. 4., s. 26
Annotation: Glosa ke slavnostnímu večeru udělování cen Magnesia Litera (Stavovské divadlo, 10. 4. 2011).
Article
7
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 7, 2011, č. 5/6 (49/50), 26. 4., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Artikl. -- ISSN 2336-2405. -- Roč. 1, 2014, č. 4, 1. 4., s. 13
Annotation: Glosa srovnávající dvě divadelní adaptace Juráčkova deníku.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 12, 7. 6., s. 6
Annotation: Referát.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 19, 15. 11., s. 5
Annotation: Referát na hru T. Dianišky "Atomová kočička" (premiéra 14. 10. 2016).
Article
11
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 6, 2016, č. 22, zima, s. 12-15
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 4, 2014, č. 12, 23. 6., s. 14-17
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 23, 2014, č. 9, 29. 4., s. 3
Annotation: Poznámka o debatě Současná česká tvorba v divadlech, uspořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 15. 4. 2014.
Article
14
In: Kulturní pecka. -- ISSN 1804-2279. -- Roč. 4, 2013, č. [8], 1. 8., s. 16
Annotation: Článek o edici Scholares, uvedené knize (38. titul této edice) a o jejím představení v kavárně Fra 6. 6. 2013.
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 23, 2014, č. 15, 16. 9., s. 6
Annotation: Referát o dvou divadelních inscenacích.
Article
16
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 28, 2017, č. 50, 12.-18. 12., příl. Perspektivy, č. 50, s. 9
Annotation: Referát o představení (premiéra 22. 10. 2017).
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 10, 15. 5., s. 4
Annotation: Referát.
Article
18
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 25, 19.-25. 6., příl. Perspektivy, č. 25, s. 9
Annotation: Referát.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 7, 31. 3., s. 6
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Labyrint světa a ráj srdce" (Divadlo Drak, premiéra 21. 3. 2015).
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 10, 10. 5., s. 7
Annotation: Referát.
Article