By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Novinky.cz [online]. -- 30. 3. 2020
Annotation: Povídka, která po publikaci v Salonu vyšla v knize "Miliónový časy : povídky pro Adru"; připojena nepodepsaná průvodní poznámka vysvětlující...
Article
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 2. 2. 2013
Annotation: Rozhovor se spisovatelem E. Haklem o jeho nové novele "Skutečná událost".
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelem E. Haklem o jeho nové knize "Výsek" a literární tvorbě; připojeny bio-bibliografická poznámka (s. 5), recenzní glosy...
Article
4
5
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 1, 14. 1., s. 60-63
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 63, s fot.).
Article
7
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 15. 6. 2018
Annotation: Sloupek o I. Babelovi, M. Gorkém a autorově návštěvě u zubaře.
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 80, 24.-25. 4., příl. Ego!, roč. 6, č. 17, s. 8-9
Ego!. -- 24. 4. 2020
Annotation: Povídka.
Article
9
online
In: Čítárny [online]. -- 22. 1. 2017
Annotation: Ukázka uvozena nakladatelskou anotací.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 96, 24. 4., příl. Pátek, č. 17, s. 12-13
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 13).
Article
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 1. 2. 2019
Annotation: Sloupek mj. o literárních cenách.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 46, 15. 11., s. 63
Annotation: Glosa o časopisu Tvar a jedna věta o románu P. Hůlové (viz titulek glosy).
Article
13
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 1, 2011, č. 3, s. 6-7
Annotation: Rozhovor; zejm. o novém vydání prózy Intimní schránka Sabriny Black.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 226, 26. 9., s. 4
Annotation: O vzpomínkových akcích spojených s 69. výročím popravy J. F.
Article
15
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 44, 21. 2., příl. Magazín Dnes, č. 8, s. 22-27
Annotation: Rozhovor; zejm. o Haklově nové próze. Doplněno o soubor úryvků z recenzí jeho knih a rozhovorů o nich a glosu "Zblízka: nohama na zemi".
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 36, 27. 8., s. 12-14
Annotation: Rozhovor především o Haklově životní a literární cestě.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 209, 7. 9., s. 2
Annotation: Poznámka o pietním aktu k 70. výročí popravy Julia Fučíka.
Article
19
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2013, č. 420, 18. 7., s. 20-22
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy Skutečná událost.
Article