By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 47
Annotation: Recenze na monografii A. Patschovského věnující se problematice kacířství v Čechách ve 14. a 15. století. Mj. se zaměřuje na původ husitské...
Article
2
In: Theologická revue. -- ISSN 1211-7617. -- Roč. 75, 2005, č. 3/4, s. 420-429
Annotation: Studie; latinský spis M. L. otištěn na s. 429-435.
Article
3
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 34, 2004, č. 71/72, s. 218-228
Annotation: Studie o jeho životě a díle; Sprostná a upřímná zpráva otištěna na s. 173-218.
Article
4
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 71, 2004, č. 6, červen, s. 162-163
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 69, 2002, č. 7, září, s. 194-196
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 67, 2000, č. 6, červen, s. 167-168
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 66, 1999, č. 5, květen, s. 137-138
Annotation: Ohlédnutí za životem a prací historika.
Article
9
10
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 139, 2016, č. 3/4, s. 514-515
Annotation: Recenze.
Article
11
13
14
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 18, 2. 11., s. 4-5
Annotation: Rozhovor. Připojena biografická poznámka o O. Halamovi.
Article
16
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 84, 2017, č. 6, prosinec, s. 11-16
Annotation: Stať; připojen otisk předmluvy neznámého českého vydavatele z r. 1539 a předmluvy M. Luthera.
Article
17
18
by Halama, Ota, 1974- jo2001100128{{{}}}}
Published Praha : Kalich, 2015.
Annotation: Monografie představuje druhý život, tj. kult Jana Husa v českých zemích od jeho upálení až do stavovského povstání, včetně literárních...
Book
19
by Halama, Ota, 1974- jo2001100128{{{}}}}
Published Brno : L. Marek, 2002.
Annotation: Disertační práce z let 1999-2001, s Úvodem (s. 6-8) a s oddíly: Otázka svatých v přehledu (s. 9-94: Valdenští, Matěj z Janova a jeho okruh,...
Book
20
by Halama, Ota, 1974- jo2001100128{{{}}}}, Konáč z Hodiškova, Mikuláš, 1480-1546
Published Praha : NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2017.
Annotation: Monografie představuje vydání čtyř textů vzešlých z pražské tiskárny Mikuláše Konáče z Hodíškova, které se týkají otázek spojených...
Book