By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 49, 2019, č. 1, 14. 2., s. 95-96
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 23, 2013, č. 47, s. 123-137
Annotation: Studie analyzující dílo V. Fischla, zejm. ve vztahu k čapkovské generaci ovlivněné myšlenkami T. G. Masaryka.
Article
3
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 6, Recenzní příloha, s. 19-20
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 71, 2002, č. 2, s. 257-258
Annotation: Referát ze sympozia, s komentovaným přehledem příspěvků (budou publikovány ve zvláštním trojčísle časopisu Estetika v průběhu roku 2002).
Article
6
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 2/4, s. 258-270
Annotation: Referát z konference.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 1, únor, s. 121-122
Annotation: Referát.
Article
8
by Halamová, Martina, 1975- xx0030573{{{}}}}
Published České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2003
Annotation: S kapitolkami: Výchozí stav problematiky, Záměr disertační práce, Metodologická východiska bádání, Výsledky bádání (Klasifikace Durychovy...
Book
9
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 35, 1998, č. 4, s. 279
Annotation: Komentář k otištěné vzpomínce J. D. Na zelečském návsí (s. 279-282); rukopis uložen v LA PNP.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 7, září, Recenzní příloha, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
13
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 18, 2007/2008, č. 1, s. 8-9
Annotation: Portrét V. Fischla.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 4, s. 292-299
Annotation: Studie, věnovaná londýnskému exilovému politickému angažmá V. Fischla v letech 1940-1941.
Article
15
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 47, 2015, s. 175-197
Annotation: Studie o zpracování téhož tématu ve dvou knihách O. B. Krause.
Article
16
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2017, č. 12, s. [107]-121
Annotation: Studie o české poválečné literatuře věnované návratům z koncentračních táborů. Autorka sleduje různé způsoby a proměny uchopení zmíněného...
Article
17
by Halamová, Martina, 1975- xx0030573{{{}}}}
Published Praha : Arsci, 2010.
Annotation: Monografie analyzující tvorbu V. F. včetně nepublikovaných textů z jeho literární pozůstalosti; s fotografickým doprovodem a četnými ukázkami...
Book
18
by Halamová, Martina, 1975- xx0030573{{{}}}}
Published Praha : [s. n.], 2004.
Annotation: Studie; ve Tvaru č. 2, s. 16 připojen dodatek ke studii (věta týkající se grantové podpory).
Book
19
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 14, 2004, č. 3, s. 52-53
Annotation: Recenze dvoudílného encyklopedického průvodce, zejména 2. dílu, věnovaného české literatuře (1. díl je věnován literaturám lužické a slovenské);...
Article
20
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 116-124
Annotation: Stať o publicistice J. Durycha z let 1918-1922, která se týkala nově vzniklého samostatného Československa.
Article