By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, s. 2
Annotation: Dvě básně.
Article
2
5
6
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 14, 17. 1., s. 14
Annotation: Básně.
Article
10
11
12
13
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, č. 15, 8. 4.
Annotation: Báseň ze sbírky "Ladění".
Article
14
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 43-45
Annotation: Autor vzpomíná na J. Čapka a jeho vztah k dětskému chápání a vidění světa.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 13, 16. 1., s. 2
Annotation: Dopis Syndikátu českých spisovatelů vyjadřující nesouhlas s vládou F. Franka ve Španělsku.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 145, 26. 6., s. 2
Annotation: Báseň pro děti.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 154, 7. 11., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 106, 1. 5., s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 237, 4. 10., s. 3
Annotation: Báseň ze sb. "Torso naděje", otištěná k 20. výročí mnichovské zrady.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 236, 29. 9., s. 3
Annotation: Báseň.
Article