By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 10, 5.-11. 3., s. 12
Annotation: Rozhovor; mj. o práci na překladu Jeruzalémské Bible.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 4, s. 319-322
Annotation: Recenze obsahující opravy věcných chyb v "komentářích a odkazech" knihy (s. 103-121); kritika nedbalé práce editorů.
Article
3
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 7, říjen, s. 20-25; č. 8, listopad, s. 17-23
Annotation: Předneseno francouzsky ve švýcarském Fribourgu 8. 5.
Article
4
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 18, 1985, č. 2, s. 50
Annotation: Medailón v seriálu.
Article
5
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 20, 1987, č. 6, prosinec, s. 51
Annotation: Medailón.
Article
6
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 20, 1987, č. 6, prosinec, s. 79-80
Annotation: O mezinárodní konferenci v Praze 27.-29. 8.
Article
7
In: Vysoká škola. -- ISSN 0322-8487. -- Roč. 36, 1987/1988, č. 4, prosinec 1987, s. 145-152
Annotation: Zvláště o jeho působení vysokoškolském.
Article
8
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 21, 1988, č. 3, červen, s. 5-10
Annotation: O přátelství J. E. P. s lékařem Josefem Juliem Čermákem a jeho rodinou; s otištěním dopisu Antona Springera Purkyňovi (datováno 18. 7. 1848).
Article
9
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 20, 1987, č. 3, červen, s. 57
Annotation: Medailón literárního historika, profesora; (7. 5. 1870 Náchod-30. 12. 1935).
Article
10
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 17, 1984, č. 2, duben, s. 42-43
Annotation: Zvl. o univerzitním působení A. T.
Article
11
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 20, 1987, č. 4, srpen, s. 64-65
Annotation: Medailón.
Article
12
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 18, 1985, č. 1, s. 49
Annotation: Medailón v seriálu.
Article
13
In: Anno Domini. -- ISSN 0862-6952. -- Roč. 2, 1991, č. 9, září, s. 20-21
Annotation: Též o poezii jeho otce: Halas František.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 4-7
Annotation: Polemika s údaji uvedenými v níže zmíněné publikaci P. Chalupy.
Article
15
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 98, 1979, č. 1/2, červen, s. 137-162
Annotation: Přehledová stať o historiografii 17. století; s jejím typologickým rozborem.
Article
16
In: Hlas domova. -- s. 71-75
Annotation: Doslov.
Book Chapter
17
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 7, 1974, č. 1, únor, s. 10-17
Annotation: Citováno z archívních pramenů a z rukopisné vzpomínky F. Wollmana na B. V.
Article
19
In: Doznání. -- s. 119-128
Annotation: Doslov.
Book Chapter
20
In: Tvář rodné země. -- s. 41-45
Annotation: Doslov v knize Tvář rodné země. Kniha obsahuje Já se tam vrátím, České kvítí, Zpevanky, Vodníkova zahrada a Tvář domova.
Book Chapter