By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 17. 1. 2013
Annotation: Komentář k diskusi, která se rozvinula v souvislosti s románem I. Obermannové "Tajná kniha".
Article
3
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 29, 2018, č. 6, s. 8-16
Annotation: Článek o guerrilla poetry.
Article
4
5
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 61, prosinec, s. 287-291
Annotation: Zamyšlení nad dílem A. Diviše "spíše z hlediska životních postojů, fascinací a aliancí než z pozic výtvarné teorie...".
Article
6
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 28, březen, s. 94-97
Annotation: Glosa k úpravám A. Lederera, které se připomínají obálky C. Istlerové a K. Horové.
Article
7
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2006, č. 63, červen, s. 7-8
Annotation: Laudatio k ocenění typografa F. Štorma Cenou RR; zpráva o ocenění a fotografie z předávání otištěna na s. 6.
Article
8
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2006, č. 64, září, s. 71-82
Annotation: Rozhovor; na s. 70 otištěna biografická poznámka a fotografie K. H.
Article
10
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 24, 2009, č. 76, září, s. 247-248
Annotation: Kritické zhodnocení úrovně večera (Primátorský salónek Městské knihovny v Praze, 18. 5. 2009), na kterém byly předány Cena F. Kriegla a Cena...
Article
11
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 24, 2009, č. 77, prosinec, s. 169-172
Annotation: Medailon.
Article
12
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 19, 2009/2010, č. 3/4, 30. 11. 2009, příl. Paseka-revue kulturně a literárně historická, s. 7
Annotation: Medailon k jubileu nakladatelství.
Article
13
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 26, 2011, č. 82, jaro, s. 135-144
Annotation: Vzpomínka na Junior klub na Chmelnici.
Article
14
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 27, 2012, č. 86, březen, s. 228-230
Annotation: Recenze, zejm. o výtvarné složce filmu.
Article
15
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2008, č. 73, prosinec, s. 237-239
Annotation: O diskusi kolem návrhu knihovny J. Kaplického; s úvahou, zda je nutné respektovat a tolerovat názory starších osobností.
Article
16
17
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2007, č. 69, listopad, s. 273-274
Annotation: Polemika s recenzí M. Hůly knihy Záviše (Reflex č. 29/2007).
Article
18
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 30, 2015, č. 99, červen, s. 159-168
Annotation: Článek v seriálu zaměřeném na grafickou úpravu edic. S ukázkami obálek.
Article
19
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 30, 2015, č. 98, březen, s. 193-202
Annotation: Seriál zaměřený na výtvarnou podobu českých knižních edic. S ukázkami obálek.
Article
20
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 29, 2014, č. 97, prosinec, s. 257-259
Bubínek Revolveru [online]. -- 30. 7. 2014
Annotation: Glosa k výstavě a k aktivitám dvojice Sklenář - Fuxa.
Article