By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 324-330
Annotation: Stať o osobním fondu J. Seiferta v LA PNP.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 5, 12. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 9, 12. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Vzájemná korespondence z let 1945-1953. -- S. 254-270
Annotation: Doslov k souboru 105 dopisů, korespondenčních lístků a pohlednic (z toho 73 napsal F. Hrubín, 31 V. Černý a 1 Miloslava Černá); s přílohou...
Book Chapter
5
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 257-278
Annotation: Edice korespondence; připojena fotografie J. S. M. a A. M. T.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 85, 10. 4., s. 29
Annotation: Polemika zástupkyně ředitelky PNP s Kulturním diářem J. Slomka (LN 3.4. 2003) o přehlédnutém výročí J. Vrchlického; v rubrice Diskuse.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 13, 31. 3., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 1, s. 99-102
Annotation: Komentář k soupisu vydanému autorkou v r. 1997.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 24, 16. 6., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 25, 1991, s. 93-95
Annotation: Zpráva o stavu fondu v LA PNP; připojena ediční poznámka k jmenované studii V. Č., otištěné na s. 97-112.
Article
12
In: Štěpánská 35. -- ISSN 1211-7064. -- R. 1993, příl. Z historie Francouzského institutu v Praze, s. 40
Annotation: K výstavě Magnetická pole v Památníku národního písemnictví; spolu se statí: Bernier Philippe, Cesta do Prahy (s. 36-39).
Article
13
In: Jarmark umění. -- R. 1993, č. 7/8, prosinec, s. 10-11
Annotation: K výstavě s podtitulem André Breton a Skupina surrealistů v Československu (1934-1938) konané v Památníku národního písemnictví 28. 5.-8. 8....
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 24, 18.-24. 6., s. 4
Annotation: Památník národního písemnictví; o proměně jeho koncepce.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 4, duben, s. 246-247
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 2, únor, s. 99-103
Annotation: Rozbor tvorby O. H. pro děti.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 28, 1984, č. 9, listopad, s. 566-567
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 6, červen, s. 378-379
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 6, červen, s. 375-376
Annotation: Recenze.
Article