By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 215, 15. 9., s. 12
Annotation: Autor ve svém komentáři připomíná T. G. Masaryka nejen jako politika, ale především jako občana-intelektuála, který byl schopen (nejen) na...
Article
2
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 77, 2. 4., s. 5
Annotation: Nekrolog K. K.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 76, 30. 3., s. 9
Annotation: Ke zrušení čestného občanství Semil Ivanu Olbrachtovi.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 10, s. 323
Annotation: Vzpomínka.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 232, 5. 10., s. 7
Annotation: Sloupek k 65. narozeninám V. H.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 36, 11. 2., s. 9
Annotation: O čtvrt stoleté existenci; s obsahovým přehledem č. 1/1995.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 8, 23. 2., s. 14
Annotation: Mj. kritika současného stavu: Lidové noviny.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 181, 7. 8., příl. Nedělní LN, č. 31, s. 10
Annotation: Zahradníček Jan, Kostohryz Josef, Jehlička Ladislav; o jejich politických článcích v časopise Národní obnova v době tzv. Druhé republiky. Sloupek...
Article
9
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 184, 7. 8., příl. Telegrafrevue, s. 13
Annotation: Rozhovor o jeho spolupráci s rozhlasem, především s literární redakcí.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 289, 9. 12., s. 1
Annotation: Úvodník; k publikovanému "Částečnému seznamu Židů a židovských míšenců v současné kultuře ČR (leden 1991)" (TP, 2, 1992, č. 96).
Article
11
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 29, 1993, č. 14, 6.-13. 4., s. 19
Annotation: Komentované ukázky veršů českých básníků opěvujících socialismus a komunismus; pokračování v č. 15 (13.-20. 4., s. 19), č. 16 (20. -27....
Article
12
In: Reportér. -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 5, 1990, č. 1, 13. 2., příl., s. 2-3
Annotation: V souboru příspěvků o osudech redaktorů Reportéra.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 22, 27. 1., s. 6
Annotation: Nekrolog k úmrtí kolegy J. Fraňka.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 127, 31. 5., s. 6
Annotation: Nekrolog k úmrtí novináře A. Kramera.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2008, č. 243, 15. 10., s. 6
Annotation: Komentář.
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 12, 15. 1., příl. Salon, č. 48, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 79, 3. 4., příl. Salon, č. 564, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 7, 22. 2., s. 2
Annotation: Rozhovor s autorem u příležitosti vydání výboru.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 5, 1. 2., s. 2
Annotation: Král Petr; polemická poznámka k jeho studii o hodnotě písní K. K. (LtN, č. 3).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 24, 15. 6., s. 2
Annotation: Polemická glosa k jeho vzpomínkovému článku Moje tři osvobození (Die Zeit, č. 19).
Article