By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Odkaz. -- ISSN 1213-6085. -- R. 2002, č. 16/17, únor, s. 20-21
Annotation: Poznámka s četnými citacemi ze studie.
Article
2
by Hanzal, Josef, 1934-2002 jk01033521{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2002
Annotation: Monografie, s Předmluvou (s. 5), s Úvodem (s. 7-10) a s kapitolami: Pekařovo mládí a zrání, Na univerzitě, Zrození historika, Ve víru velké...
Book
3
4
In: Masarykův lid. -- Roč. 7, 2001, č. 4, prosinec, s. 34-35
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Masarykův lid. -- Roč. 8, 2002, č. 1, únor, s. 39
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Deníky Josefa Pekaře. -- s. 7-44
Annotation: Úvodní studie; s Ediční poznámkou (s. 197-[198]), se soupisem Literatura a prameny (s. 195).
Book Chapter
7
In: Zpravodaj Historického klubu. -- ISSN 0862-8513. -- Roč. 11, 2001, č. 2, s. 50-52
Annotation: Medailon.
Article
8
9
10
In: Středočeský sborník historický. -- ISSN 0585-4172. -- Sv. 25, 1999, s. 251-252
Annotation: Medailon; připojena Výběrová bibliografie prací Michala Flegla k regionálním dějinám za léta 1965-2000 (s. 252-255).
Article
11
In: Zpravodaj Historického klubu. -- ISSN 0862-8513. -- Roč. 8, 1997, č. 1, s. 35-36
Annotation: Medailon.
Article
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 13, 31. 3., s. 8
Annotation: Výbor ze zápisků z let 1917-1933; s úvodní poznámkou.
Article
14
by Hanzal, Josef, 1934-2002 jk01033521{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova v nakladatelství Karolinum, 1999
Annotation: S Úvodem (s. 7-9) a s oddíly: Světová historiografie druhé poloviny 20. století; Od svobody k nesvobodě (Květen 1945 - únor 1948); Útlak a vzdor...
Book
15
In: Bulletin Historického ústavu AV ČR. -- ISSN 1214-1836. -- Roč. 9, 1998, č. 2, s. 30
Annotation: Recenze nového, upraveného vydání; se vzpomínkami na F. K. a jeho práci na knize.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 271, 20. 11., příl. Orientace, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 10, 1996/1998, s. 74-79
Annotation: Studie.
Article
18
19
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 61, 1994, č. 5, květen, s. 127-133
Annotation: Též o vztahu TGM k: Pekař Josef, Šalda František Xaver.
Article
20
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 5, 1992, s. 7-12
Annotation: O vztahu J. P. k rodnému kraji a venkovu, promítajícímu se i do jeho díla.
Article