By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 81-85
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 21
Annotation: Recenze na sbírku básní B. Ždichynce "Hranatej svět".
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 9-10
Annotation: Zamyšlení nad poezií T. T. Kůse a jeho sbírkou "Mělké jámy" - v souvislosti s udělením Ceny Bohumila Polana.
Article
4
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 19, 2018, č. 9, s. 30-31
Annotation: Recenze dvou sbírek B. Ždichynce.
Article
5
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 396-411
Annotation: Studie se zabývá dvěma monografiemi L. Martinka: "Identita v literatuře Těšínska" a "Henryk Jasiczek. Monografie".
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 11, listopad, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 9, 2. 5., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní Z. Volfa "Žasl jsem od pily".
Article
8
In: Postřádečky. -- S. 317-318
Annotation: Doslov; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky).
Book Chapter
9
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 4, 2008, č. 10, leden, s. 21
Annotation: Báseň.
Article
10
11
12
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 72-82
Annotation: Studie o literární tvorbě K. Erbové u příležitosti 85. narozenin básnířky.
Article
13
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 107, srpen, s. 11-14
Annotation: Rozhovor s I. Harákem o Ústí nad Labem, vydávání knih, autorech, literárních soutěžích, spolcích a tvorbě, Z. Rotreklovi, víře a e-knihách.
Article
14
15
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 14, 2013, č. 10, s. 59-61
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2013, č. 54, s. 185-187
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2013, č. 54, s. 187-189
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 258-260
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 263-264
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 10, říjen, s. 25-26
Annotation: Recenze 2., opraveného a rozšířeného vydání sbírky.
Article