By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Hartmanová, Pavla av2017965226{{{}}}}
Published Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2020.
Annotation: Autoreferát disertační práce; se Seznamem odborné literatury /výběr/ (s. 15-20) a seznamem Publikační činnost autorky (s. 21).
Book
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 6, prosinec, s. 987-990
Annotation: Referát o průběhu konference Literární a knižní kultura v digitálním věku (27.-28. 4. 2015, Olomouc).
Article
3
Annotation: Kolektivní monografie je souborem příspěvků ze semináře na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; s programem...
Book
4