By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 96-97
Annotation: Referát o konferenci uspořádané ve dnech 21.-22. 6. 2012 na PF OU na počest bohemistky J. Svobodové u příležitosti jejích 60. narozenin.
Article
2
3
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 6, 2006, č. 2, s. 149-151
Annotation: Recenze, J. Mukařovský je zmíněn jako učitel F. Černého.
Article
4
In: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2000, s. 113-126
Annotation: S četnými citáty z uvedeného samizdatového sborníku.
Article
5
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 1/2, s. 39-42
Annotation: Referát o konferenci.
Article
8
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 69, 1986, č. 5, prosinec, s. 266-268
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 69, 1986, č. 1, březen, s. 41-43
Annotation: Zpráva o konání Letní školy slovanských studií ve dnech 26. 7. - 23. 8. 1985.
Article
10
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 70, 1987, č. 2, červen, s. 96-98
Annotation: Zpráva o konání Letní školy slovanských studií ve dnech 1.-29. 8. 1986.
Article
11
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 92, 2009, č. 2, s. 97-100
Annotation: Referát o konferenci a jednotlivých příspěvcích.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 2, s. 65-69
Annotation: Životopisný portrét ke stošedesátému výročí úmrtí B. Bolzana.
Article
15
16
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 9, 2009, č. 3, s. 230-233
Annotation: Nekrolog historika a bohemisty J. Kuklíka.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 49-50
Annotation: Referát o konferenci ke 120. výročí narození K. Čapka.
Article
18
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia. -- Sv. 2, sv. 12, 1994, s. 45-65
Annotation: Přehledová studie o dějinách činoherního a operního německého divadla v Praze od počátku 18. století do současnosti; Německé divadlo v Praze;...
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 143-144
Annotation: Nekrolog historika a bohemisty J. Kuklíka; mj. k jeho spolupráci s LŠSS.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 94-96
Annotation: Článek o mezinárodním kongresu konaném 29. 6. - 4. 7. 2015, věnovaném tématu "Válka a konflikt v české literatuře".
Article