By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Haubelt, Josef, 1932-2013 jk01040155{{{}}}}
Published Praha : Rodiče, 2004
Annotation: Monografie, s částmi: Oddělit světlo od tmy (s. 7-289, s oddíly: Amplitudy, Nástupy); Odvahu přemýšlet! (s. 291-564: K vrcholům!, Směr romantismus);...
Book
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 31, 4. 8., s. 4
Annotation: Kritika výstavy a katalogu.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 4, 25. 1., s. 1
Annotation: Kritika údajného chvalořečení A. Koniáše, Haubeltem důsledně nazývaným Koňas; zmíněny též výstava Sláva barokní Čechie a večer v Divadle...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 205, 2. 9., příl. Haló na sobotu, č. 35, s. 2 (6)
Annotation: Přehled literatury, zabývající se nevysvětlitelnými jevy.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 20, 16. 5., s. 1
Annotation: O svých zkušenostech se soudobou nakladatelskou praxí, knižním trhem atd. - Mj. kritika historické práce Podivena a disentu ("bahna zdola").
Article
6
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2003, č. 15, 16. 4., s. 13
Annotation: Článek obviňující V. Černého z cenzorských praktik.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 13, 2003, č. 192, 18. 8., příl. Společnost, ekonomika, politika, s. 2 (6)
Annotation: Medailon.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 24, 15. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 35, 29. 8., s. 2
Annotation: Kritika koncepce výstavy a jejího výkladu významu A. Jiráska.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 205, 3. 9., příl. Společnost, ekonomika, politika, s. 2 (6)
Annotation: Polemicky zaměřený článek k současnému výkladu baroka a hodnocení Jiráskova Temna.
Article
11
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 17, 27. 4.-4. 5., příl. Pecka, č. 17, s. 3
Annotation: Poselství mluvčího Volné myšlenky České republiky 42. kongresu Světové unie volných myslitelů konanému 3. 4. 1994 ve Vídni; mj. o podání...
Article
12
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 25, 22.-28. 6., příl. Pecka, č. 25, s. 5
Annotation: Protokoly sionských mudrců, Praha 1991; mj. současné politické situaci a údajném antisemitismu: Černý Václav.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1995, č. 8, 10. 1., s. 7
Annotation: Medailón; o pominutí jubilea (21. 11. 1694 - 30. 5. 1778) v České republice. Posměšná zmínka o (nejmenováno!): Steigerwald Karel, Nobel.
Article
14
In: Dialog Sever-Jih, Západ-Východ. -- ISSN 1210-4213. -- Roč. 1, 1993, č. 7/8, říjen, s. 87-89
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 45, 15. 11., příl. Pecka, č. 45, s. 6
Annotation: Medailón.
Article
16
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1994, č. 2, 13.-19. 1., příl. Pecka, č. 2, s. 3
Annotation: Kritika pro údajné "hanobení nejvyššího ústavního činitele"; mj. o životopise: Kriseová Eda a o: Černý Václav a jeho antisemitismu.
Article
17
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 5 (29), 1983, s. 206-207
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 17, 1985, č. 1, 3. 1., s. 8-9
Annotation: O politicko-historických souvislostech jejich poslání.
Article
19
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 33, 1985, č. 1, březen, s. 101-105
Annotation: Balbín Bohuslav; recenze.
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 74, 1988, č. 2, s. 170-175
Article