By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 1, leden, s. 10-14
Annotation: Portrét ředitele Ústavu pro jazyk český.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 12, říjen 1952, s. 382-383
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 16, 1955, č. 1, 15. 3., s. 1-15
Annotation: Studie nabízí typologii stylů rozdělených podle funkce i obecnější úvahy nad stylistikou a pojetím stylu v jazyce.
Article
4
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 18, 1957, č. 2, červenec, s. 122-124
Annotation: Článek je polemickou reakcí na Maternův článek Podstata fráze (Filosofický časopis 6, č.5, 1956, s. 741).
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 128
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 64, 1955, č. 1/2, 15. 2., s. 72-77
Annotation: Zpráva z diskuze o stylistice, které se účastnili mj. Lubomír Doležel nebo Felix Vodička.
Article
7
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 2, s. 43-46
Annotation: Diskusní příspěvek na poláčkovské konferenci v Rychnově nad Kněžnou (březen 1992).
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 217-227
Annotation: Příspěvek na konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy, konané u příležitosti 100. výročí narození Jana Mukařovského...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 2, s. 146
Annotation: Příspěvek z konference k 150. výročí úmrtí K. H. M. (Dobříš, 3.-4. 11. 1986).
Article
10
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia. Česko-slovenské jazykovědné studie. -- Sv. 4/5, 1987, sv. 30, s. 199-210
Annotation: Srovnávací studie originálu a slovenského překladu od: Kostra Ján (Bratislava 1963); též obecně o překládání z češtiny do slovenštiny a...
Article
11
In: Dialog. -- R. 1968, č. 1, s. 127-139
Annotation: Recenze překladu Olgy Maškové; též srovnání se staršími překlady V.Č. Bendla, A.V. Junga a Josefa Hory.
Article
12
13
14
In: Sborník Kruhu přátel českého jazyka. -- R. 1986, s. 3-12
Annotation: K tematické výstavbě Nerudových povídek a typu vypravěče; polemika se studií: Šalda František Xaver, Neruda poněkud nekonvenční (Listy pro...
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 34, 1983/1984, č. 9, květen 1984, s. 423-425
Annotation: Nekrolog.
Article
17
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 36, 1975, č. 3, září, s. 248-249
Annotation: Nekrolog.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 155-168
Annotation: Charakteristika práce J. L. s rozvedením sporných otázek, zejména typologie překladu, překládání verše a rýmu současné české poezie.
Article
19
In: Knižní kultura. -- ISSN 0452-1382. -- Roč. 1, 1964, č. 12, 27. 12., s. 457-459
Annotation: O jazykové správnosti a literárním stylu.
Article
20
In: Knižní kultura. -- ISSN 0452-1382. -- Roč. 1, 1964, č. 4, 22. 4., s. 113-115
Annotation: K anketě časopisu Český jazyk a literatura o výkladu básně Jana Skácela Podzim za městem.
Article