By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 16-17
Annotation: Článek o autorském stylu psaní a o vnímání tohoto stylu čtenářem.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 259, 5. 11., příl. Orientace, s. 5
Annotation: Úvaha vyprovokovaná článkem P. Janouška (LN 1. 10. 2005) na téže téma.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 7, 7. 4., s. 6-7
Annotation: O kvalitě výuky češtiny na středních školách a připravenosti absolventů zvládnout přijímací testy na Katedru české literatury PF UK.
Article
4
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 86, 2003, č. 2, květen, s. 96-98
Annotation: Nekrolog.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 29, 17. 7., s. 8
Annotation: Hlavní referát přednesený na pracovní konferenci spisovatelů a teoretiků v Rožnově pod Radhoštěm o problémech výuky literatury na školách;...
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 39, září, s. 9-16
Annotation: Referát přednesený na konferenci.
Article
8
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 38, 2001, č. 3, květen/červen, s. 3
Annotation: Úvaha; úvodník čísla.
Article
9
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 263, 11. 11., příl. Magazín Dnes, č. 45, s. 36-38
Annotation: Rozhovor s lingvistou o češtině.
Article
10
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 77, 1994, č. 1, únor, s. 6-13
Annotation: Studie o rozboru prózy z hlediska jazykové výstavby.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 43, 27. 10., s. 6
Annotation: Recenze; též o knize O. Müllerové Mluvený text a jeho syntaktická výstavba, Praha, Academia 1994.
Article
12
In: Listy Klubu přátel poezie : zima 1986. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1986, listopad, s. 19-20
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1987, č. 21, 20. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 25, 13. 6., s. 1
Annotation: K reedici.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 33, 18. 8., s. 3
Annotation: Příspěvek v diskusi o literární výchově mládeže Literatura ve škole - po škole - za školou?; navazuje na článek: Foglar Jaroslav (Kmen č....
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 5, s. 441-446
Annotation: Příspěvek byl ve zkrácené podobě přednesen na konferenci o interpretačních procesech pořádané v květnu 1987 Psychologickým ústavem ČSAV;...
Article
17
18
In: Národní 3. -- ISSN 1802-9884. -- R. 2008, č. 4, 10. 12., s. 60-63
Annotation: Přehledová studie s reprodukcemi vazeb a ilustrací čítanek z let 1931-2004.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 37, 10. 9., příl. Školní noviny, s. A
Annotation: Úvaha na motivy citátu z Komenského Velké didaktiky.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 39, 24. 9., příl. Školní noviny, s. A a C
Annotation: O literární výchově; s mezititulky Dospělé předsudky o čtení, Na co se zapomíná před čtením, Na co nezapomínat po čtení, Co a jak chceme...
Article