By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 128, 3. 6., příl. Salon, č. 119, s. 1, 2, 3
Annotation: Rozhovor; připojena ukázka z knížky I. M. Havla Arsemid (s. 3).
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 59, 10. 3., příl. Pátek LN, č. 10, s. 4-9
Annotation: Rozhovor, mj. o jeho literární činnosti a vztazích s bratrem; následuje dvoustrana Fotografie z dětství bratrů Havlových (s. 10-11).
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 8, 2001, č. 1, 2. 1., s. 70-72
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 10, 2003, č. 6, 3. 2., příl. Václav Havel, s. 70/XXX-75/XXXV
Annotation: Rozhovor ve zvláštní příloze vydané k ukončení prezidentského mandátu.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 148, 26. 6., příl. Magazín Dnes, č. 26, s. 24-27
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 148, 24. 6., příl. Pátek LN, č. 25, s. 5-9
Annotation: Rozhovor s biografickou poznámkou (s. 9); též o vztazích mezi bratry Havly.
Article
7
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 5, 2006, č. 40, 5. 10., s. 26
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 10, 2006, č. 1, s. 77-91
Annotation: Rozhovor o jeho práci v Centru teoretických studií a v časopisu Vesmír.
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 19, 2008, č. 7, 11.-17. 2., s. 42-45
Annotation: Rozhovor, mj. o jeho fejetonech v časopisu Vesmír a o bratrovi.
Article
11
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2011, č. 1, 2.-8. 1., s. 46-51
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou Ivan M. Havel (73) (s. 50).
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 3, 16. 1., s. 40-45
Annotation: Rozhovor s I. Havlem o jeho zesnulém bratrovi. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o I. Havlovi.
Article
15
by Havel, Ivan M., 1938-2021
Published Praha : Lucerna-Barrandov v NLN, Nakladatelství lidové noviny, 2015.
Obsah knihy
Annotation: Sborník blahopřání Ivanu M. Havlovi od jeho 80 přátel; obsahuje Editorův prolog (s. 5-7), Ediční poznámku (s. 239-241) a biografické poznámky...
Book
16
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 22, 2013, č. 2, 24. 6., s. 1, 4-5, 7-8
Annotation: Rozhovor především o Havlově dětství, rodině a životě za normalizace.
Article
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 213, 12. 9., příl. Salon, č. 838, s. 5
Salon. -- 18. 9. 2013
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání jeho knihy.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 6, červen, s. 32-35
Annotation: Studie, s kapitolkami: Potenciality nové kultury, Vznik virtuálních komunit, Možnost toulat se krajinou vědění, Zrod globální inteligence, Na...
Article
19
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 6 (20), 2001, č. 7/8, srpen, s. 9-10
Annotation: Příspěvek přednesený na semináři Soužití knihy a Internetu.
Article
20
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 37, 2002, č. 5/6, s. 64-68
Annotation: Studie, převzato z časopisu Host č. 6/2000.
Article