By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Václav Havel

Václav Havel Václav Havel (; 5 October 193618 December 2011) was a Czech statesman, playwright, and former dissident, who served as the last president of Czechoslovakia from 1989 until the dissolution of Czechoslovakia in 1992 and then as the first president of the Czech Republic from 1993 to 2003. He was the first democratically elected president of either country after the fall of communism. As a writer of Czech literature, he is known for his plays, essays, and memoirs.

His educational opportunities having been limited by his bourgeois background, when freedoms were limited by the Czechoslovak Socialist Republic, Havel first rose to prominence as a playwright. In works such as ''The Garden Party'' and ''The Memorandum'', Havel used an absurdist style to criticize the Communist system. After participating in the Prague Spring and being blacklisted after the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia, he became more politically active and helped found several dissident initiatives, including Charter 77 and the Committee for the Defense of the Unjustly Prosecuted. His political activities brought him under the surveillance of the StB secret police, and he spent multiple periods as a political prisoner, the longest of his imprisoned terms being nearly four years, between 1979 and 1983.

Havel's Civic Forum party played a major role in the Velvet Revolution that toppled the Communist system in Czechoslovakia in 1989. He assumed the presidency shortly thereafter, and was re-elected in a landslide the following year and after Slovak independence in 1993. Havel was instrumental in dismantling the Warsaw Pact and enlargement of NATO membership eastward. Many of his stances and policies, such as his opposition to Slovak independence, condemnation of the treatment of Sudeten Germans, such as the expulsion of Germans from Czechoslovakia after World War II, and granting of general amnesty to all those imprisoned under the Communist era, were very controversial domestically. By the end of his presidency, he enjoyed greater popularity abroad than at home. Havel continued his life as a public intellectual after his presidency, launching several initiatives including the Prague Declaration on European Conscience and Communism, the VIZE 97 Foundation, and the Forum 2000 annual conference.

Havel's political philosophy was one of anti-consumerism, humanitarianism, environmentalism, civil activism, and direct democracy. He supported the Czech Green Party from 2004 until his death. He received numerous accolades during his lifetime, including the Presidential Medal of Freedom, the Gandhi Peace Prize, the Philadelphia Liberty Medal, the Order of Canada, the Four Freedoms Award, the Ambassador of Conscience Award, and the Hanno R. Ellenbogen Citizenship Award. The 2012–2013 academic year at the College of Europe was named in his honour. He is considered by some to be one of the most important intellectuals of the 20th century. The international airport in Prague was renamed to Václav Havel Airport Prague in 2012. Provided by Wikipedia
1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [3], březen, s. [55]-[57] [1]-3
Annotation: Předmluva vyzdvihující originalitu Vaculíkových fejetonů.
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [1]-6
Annotation: Text projevu V. Havla, jímž děkuje za udělení Erasmovy ceny v r. 1986; za nepřítomného jej v Rotterdamu přečetl český herec J. Tříska.
Article
3
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 8, s. 16
Annotation: Komentář V. Havla k otázce veřejného dialogu mezi společností a vládou v Československu a v Polsku.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [11], prosinec, s. 16-19
Annotation: Příspěvek o rozdělení českého písemnictví, který V. Havel napsal pro konferenci v Torontu (pravděpodobně "Czechoslovakia - 1918 to 1988. Seven...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 1, 21. 12. 1978 - 15. 1. 1979, s. 18-19
Annotation: Prohlášení Charty 77, podle něhož byl J. Šabata nezákonně zadržen na své cestě do Krkonoš, aby bylo zamezeno jeho setkání s polskými zástupci...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 17-18
Annotation: Dopis ve formě úvahy reaguje na Vaculíkův fejeton "Poznámky o statečnosti", s nímž nesouhlasí. Vaculík ve svém fejetonu uvažuje o disidentství...
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [3]-[12] ([1]-10)
Annotation: Úvaha nad mocí slova - sepsáno u příležitosti udělení Mírové ceny německých knihkupců a nakladatelů; datováno "Hrádeček, 25. 7. 1989".
Article
8
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1953, č. 2, 1. 11., s. 13-15
Annotation: Úvaha nad tématy dosavadních příspěvků v časopise "Rozhovory 36" a varování před přehnaným mondénním nihilismem.
Article
9
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1954, č. 5, 3. 4., s. 25-26
Annotation: Skica.
Article
10
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1954, č. 5, 3. 4., s. 33-36
Annotation: Charakteristika americké moderní poezie vycházející z poetiky W. Whitmana.
Article
11
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [179]-180
Annotation: Poznámka přibližující život, dílo a zejména poetiku J. Kuběny.
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 7, 18.-29. 5., s. 7-8
Annotation: Diskusní příspěvek - dopis - v němž V. Havel upozorňuje na kulturní situaci v Československu. Za opisování textů zakázaných autorů, i jeho...
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [7], září, s. 136-138
Annotation: Glosa o návštěvě M. Gorbačeva v Praze.
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 13, listopad, s. 21-23
Annotation: Děkovná řeč, proslov, V. Havla u příležitosti udělení Ceny Erasma Rotterdamského. Havel děkuje za cenu, kterou vnímá nejen jako ocenění...
Article
15
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 3, září, s. 6-11
Annotation: Rozhovor s V. Havlem o roli politika, která je mu čím dál častěji přisuzována; dramatik mj. nepřestává za své základní povolání považovat...
Article
16
online
Webarchiv
In: Stres [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 0, s. 26-29
Annotation: Úryvek z knihy "Dálkový výslech" vztahující se ke vzniku Charty 77.
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 16-21
Annotation: Rozhovor s propuštěným vězněm V. Havlem o politice a kultuře v Československu, politických vězních a silné podpoře, která mu byla poskytnuta,...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [10], říjen, s. 3-5
Annotation: Dopis V. Havla generálnímu prokurátorovi, v němž upozorňuje na nezákonnou domovní prohlídku, které byl podroben na své chatě. Pod záminkou...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 7, 11. 5. - 3. 6., s. 13
Annotation: Otevřený dopis Jaruzelskému v souvislosti s obnoveným procesem s A. Michnikem, B. Lisem a W. Frasyniukem. Havel na adresáta apeluje, aby procesu zabránil,...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8.-28. 1., s. 7-8
Annotation: Zprávy oznamující udělení několika cen. Cenu Erasma Rotterdamského získal V. Havel, jehož děkovný dopis INFOCH otiskl. Stejně tak gratulace...
Article