By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [3], březen, s. [55]-[57] [1]-3
Annotation: Předmluva vyzdvihující originalitu Vaculíkových fejetonů.
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [1]-6
Annotation: Text projevu V. Havla, jímž děkuje za udělení Erasmovy ceny v r. 1986; za nepřítomného jej v Rotterdamu přečetl český herec J. Tříska.
Article
3
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 8, s. 16
Annotation: Komentář V. Havla k otázce veřejného dialogu mezi společností a vládou v Československu a v Polsku.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [11], prosinec, s. 16-19
Annotation: Příspěvek o rozdělení českého písemnictví, který V. Havel napsal pro konferenci v Torontu (pravděpodobně "Czechoslovakia - 1918 to 1988. Seven...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 1, 21. 12. 1978 - 15. 1. 1979, s. 18-19
Annotation: Prohlášení Charty 77, podle něhož byl J. Šabata nezákonně zadržen na své cestě do Krkonoš, aby bylo zamezeno jeho setkání s polskými zástupci...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 17-18
Annotation: Dopis ve formě úvahy reaguje na Vaculíkův fejeton "Poznámky o statečnosti", s nímž nesouhlasí. Vaculík ve svém fejetonu uvažuje o disidentství...
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [3]-[12] ([1]-10)
Annotation: Úvaha nad mocí slova - sepsáno u příležitosti udělení Mírové ceny německých knihkupců a nakladatelů; datováno "Hrádeček, 25. 7. 1989".
Article
8
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1953, č. 2, 1. 11., s. 13-15
Annotation: Úvaha nad tématy dosavadních příspěvků v časopise "Rozhovory 36" a varování před přehnaným mondénním nihilismem.
Article
9
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1954, č. 5, 3. 4., s. 25-26
Annotation: Skica.
Article
10
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1954, č. 5, 3. 4., s. 33-36
Annotation: Charakteristika americké moderní poezie vycházející z poetiky W. Whitmana.
Article
11
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [179]-180
Annotation: Poznámka přibližující život, dílo a zejména poetiku J. Kuběny.
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 7, 18.-29. 5., s. 7-8
Annotation: Diskusní příspěvek - dopis - v němž V. Havel upozorňuje na kulturní situaci v Československu. Za opisování textů zakázaných autorů, i jeho...
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [7], září, s. 136-138
Annotation: Glosa o návštěvě M. Gorbačeva v Praze.
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 13, listopad, s. 21-23
Annotation: Děkovná řeč, proslov, V. Havla u příležitosti udělení Ceny Erasma Rotterdamského. Havel děkuje za cenu, kterou vnímá nejen jako ocenění...
Article
15
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 3, září, s. 6-11
Annotation: Rozhovor s V. Havlem o roli politika, která je mu čím dál častěji přisuzována; dramatik mj. nepřestává za své základní povolání považovat...
Article
16
online
Webarchiv
In: Stres [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 0, s. 26-29
Annotation: Úryvek z knihy "Dálkový výslech" vztahující se ke vzniku Charty 77.
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 16-21
Annotation: Rozhovor s propuštěným vězněm V. Havlem o politice a kultuře v Československu, politických vězních a silné podpoře, která mu byla poskytnuta,...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [10], říjen, s. 3-5
Annotation: Dopis V. Havla generálnímu prokurátorovi, v němž upozorňuje na nezákonnou domovní prohlídku, které byl podroben na své chatě. Pod záminkou...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 7, 11. 5. - 3. 6., s. 13
Annotation: Otevřený dopis Jaruzelskému v souvislosti s obnoveným procesem s A. Michnikem, B. Lisem a W. Frasyniukem. Havel na adresáta apeluje, aby procesu zabránil,...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8.-28. 1., s. 7-8
Annotation: Zprávy oznamující udělení několika cen. Cenu Erasma Rotterdamského získal V. Havel, jehož děkovný dopis INFOCH otiskl. Stejně tak gratulace...
Article