By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 52-53
Annotation: Recenze na biografickou knihu P. Kosatíka o T. G. Masarykovi.
Article
2
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 56, 2016, Heft 1, s. 1-34
Annotation: Polemická recenze monografií o V. Havlovi E. Kriseové, M. C. Putny, J. Suka, D, Kaisera a M. Žantovského.
Article
3
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 85, 2018, č. 3, srpen, s. 9-17
Annotation: Článek se věnuje rekonstrukci průběhu sporu o smysl českých dějin od počátku do 70. let 20. století.
Article
4
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 16, 2019, č. 1, srpen, s. 143-153
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 191-211
Annotation: Esej o působnosti "filozofie dějin" v historiografii. Jsou odlišeny dvě základní formy této působnosti - ideologizace výkladu a metodologická...
Article
6
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 374-376
Annotation: Recenze německého souboru textů B. W. Loewensteina.
Article
7
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 85-93
Annotation: Text napsaný do monotematického čísla Flucht und Vertreibung in europäischer Perspektive pro časopis Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 51/2003...
Article
8
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 150-154
Annotation: Dvojrecenze uvedených dvou biografií.
Article
10
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 48, 2000, č. 4, srpen, s. 704-706
Annotation: Článek k pětašedesátým narozeninám Petra Horáka.
Article
11
In: Neodsunuté vzpomínky. -- s. 227-233
Annotation: Doslov k volnému pokračování knihy A. W. Odsunuté vzpomínky (rozhovory s odsunutými Němci, Praha, Prostor 1993); tentokrát jde o vzpomínky Čechů...
Book Chapter
12
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 1994, č. 7, s. 98-104
Annotation: Polemická stať ke katalogu výstavy meziválečné avantgardy v Československu (Valdštejnská jízdárna, 29. 6-26. 9.) o podstatě avantgardního...
Article
13
14
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 2, 2005, č. 2, prosinec, s. 195-212
Annotation: Studie o pojmu Střední Evropy. Autor se pokouší o jeho časoprostorové vymezení, sleduje jeho historický vývoj a proměny a také též různé...
Article
15
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 18, 2008, č. 38, s. 5-13
Annotation: Studie o žánru antologie. Autor vychází ze své osobní zkušenosti při přípravě antologií textů k tzv. sporu o smysl českých dějin a metodologicky...
Article
16
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 29, 2007, č. 9, [září], s. 7
Annotation: Polemika editora publikace s recenzí P. Čorneje (DaS č. 6/2007).
Article
17
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 15, 1995, č. 1/2, s. 74
Annotation: Komentář k příspěvku do pamětního sborníku O Josefu Pekařovi, Příspěvky k životopisu a dílu, Řád, Praha 1937: Tapié Victor Lucien, Pekař...
Article
18
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 16, 1996/1997, č. 1, [léto 1996], s. 34-40
Annotation: Studie o jejich vztahu k liberalismu; Kaizl Josef, Peroutka Ferdinand.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 40, 5. 10., příl. Přítomnost, s. 4
Annotation: O pobytu F. Peroutky v Mnichově v roce 1918; jeho tamní publicistika (pseud. Kopf) a filmová scenáristika soudobým výzkumem v Mnichově (mj. v Dietrichs-Bibliographie)...
Article
20
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 15, 1995, č. 3, s. 73-75
Annotation: O marném pátrání po P. článcích a filmových libretech, které údajně napsal během svého pobytu v Německu od počátku roku do října 1918.
Article