By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 35, 2005, č. 73/74, s. 207-214
Annotation: Medailon, rozhovor a bibliografie.
Article
4
5
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 34, 2004, č. 71/72, s. 258-262
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 31, 2001, č. 65/66, s. 232-235
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 27, 1997, č. 57/58, s. 62-69
Annotation: Studie.
Article
8
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 13 (37), 1999, s. 293-301
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 13 (37), 1999, s. 348-353
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 5, s. 742-750
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 37, 2007, č. 77/78, s. 204-208
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 20/21 (44/45), 2007, s. 306-313
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 3, červen, s. 341-371
Annotation: Studie na dobové terminologii a praxi ukazuje, jak byla exempla vnímána v homiletické literatuře 17. a 18. století a do jaké míry mohli být kazatelé...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 2, duben, s. 287-293
Annotation: Příspěvek polemizuje s metodologickým pojetím studie E. F. Couceira (s. 252-268), poukazuje na nezmíněné nebo zkreslené aspekty problematiky tzv....
Article
16
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 28, 2017, č. 1, s. 124-129
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 4, září, s. 507-539
Annotation: Studie se zabývá užitím biblických citací v homiletickém cyklu "Kázání XXI" (vyd. 1663) a souvisejícím svodu příslušných částí evangelií...
Article
18
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 46, 2016, č. 95/96, s. 247-251
Annotation: Portrét komeniologa M. Steinera (s připojenou bibliografií jeho prací za léta 2007-2017).
Article
19