By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlato. -- s. 84-85
Annotation: Doslov; s medailonkem autora (s. 86-87).
Book Chapter
3
In: Blahoslav 2000. -- ISSN 0406-4119. -- R. 1999, s. 87-93
Annotation: O aktuálnosti Masarykových idejí, zejména ve vztahu k náboženství.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 7, červen 1990, s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 2, říjen 1990, s. 32-34
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 70, 1990, č. 39, 23. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 70, 1990, č. 46, 11. 11., s. 3
Article
8
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 57, 1990, č. 2, únor, s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 74, 1989, č. 2, 11. 1., s. 4
Annotation: Polemika s článkem šifry BBB O tuplovaném Haškovi ještě jinak (K poznámce v KJ č. 38/39) (KJ 1988, č. 40).
Article
10
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 17, 1985, č. 33, 14. 8., s. 12
Annotation: K úmrtí; citováno z básní F. L. (i dosud neotištěných).
Article
11
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 74, 1989, č. 18, 24. 5., s. 3
Annotation: Též recenze knihy Z. Svobody.
Article
12
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 65, 1980, č. 3, 16. 1., s. 5
Annotation: K 70. narozeninám.
Article
13
In: Jednota bratrská. -- ISSN 0323-293X. -- Roč. 49, 1972, č. 4, duben, s. 46-47
Annotation: Studie o básnické osobnosti J.A.K. a o barokní poezii.
Article
14
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 61, 1976, č. 18, 12. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 57, 1972, č. 22, 14. 6., s. 4
Annotation: Poznámka.
Article
16
17
In: Jednota bratrská. -- ISSN 0323-293X. -- Roč. 48, 1971, č. 6/7, červen/červenec, s. 82-83; č. 10/12, říjen/prosinec, s. 111-112
Annotation: První dvě kapitoly jsou věnovány J. Blahoslavovi a J. Strejci Zábřežskému.
Article
18
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 40, 1973, č. 6, červen, s. 127
Annotation: Nekrolog.
Article
19
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 61, 1976, č. 32, 29. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20