By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 136-137
Annotation: Úryvek z básnické skladby "Křest svatého Vladimíra"; připojen je medailon autora.
Article
3
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 13, 22. 5., s. 3
Annotation: Epigram.
Article
5
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 136, 13. 11., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 4, s. 487
Annotation: Autor uvažuje o "citlivé" poezii, která by se podle něj mohla označovat jako "opravdová".
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 228, 21. 9., s. 4
Annotation: Úryvky z článku K. H. Borovského O dopisech z venkova.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 182, 28. 7., s. 4
Annotation: Báseň z šestého oddílu "Tyrolských elegií.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 86, 18. 8., s. 3
Annotation: Epigram.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 43, 23. 10., s. 8-9
Annotation: Studie; přetištěno z: Česká včela, 1846.
Article
12
In: Slovan. -- Roč. 1, 1850, sv. 1, s. 446
Annotation: Otevření: Národní muzeum, pro veřejnost - rozšíření sbírek, zejména archeologických a přírodovědnýh.
Article
13
In: Prostonárodní Holomoucké noviny. -- Roč. 1, 1848, č. 3, 11. 11., s. 1-2
Annotation: Přetisk článku: Havlíček Borovský Karel z: Národní noviny o jeho dojmech z Moravy (jako zástupce dobrého živlu v Brně jmenován: Klácel F....
Article
14
In: Národní noviny. -- Roč. 2, 1849, č. 180, 16. 8., s. 714
Annotation: Mj. informace o tom, že v nejkratší době vyjde Polská mluvnice od: Koubek Pravoslav, která je populárněji zpracována než Hankova (Hanka Václav)....
Article
15
In: Pražské noviny. -- R. 1846, č. 31, 19. 4., s. 127-130
Annotation: Generální schůzka: Národní muzeum - konečně se mohla odbývat na důstojném místě, jaké si zaslouží taková instituce, a sice na Kolovratské...
Article
16
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 481-489
Annotation: Překlad 9ti básní.
Article
17
In: Národní noviny. -- Roč. 2, 1849, č. 9, 11. 1., s. 36
Annotation: Mj. zpráva o otevření: Akademický řečnický a čtenářský spolek. Úvodní řeč, v níž vylíčil účel spolku, měl dr. Springer. Po něm vystoupil...
Article
18
In: Národní noviny. -- Roč. 2, 1849, č. 14, 17. 1., s. 54
Annotation: ...a s mnohou pilností a učeností sestavenou knihu ilirskou: Pravila kako izobraževati ilirsko narjcje i u obce slavenski jezik. Spisal: Majer Matia...
Article
19
In: Pražské noviny. -- R. 1846, č. 54, 16. 7., s. 230
Annotation: Bajky Bidpajovy. Vzdělány od: Třebovský František - Klácel Sv. 1. V Holomouci, v komisi u Eduarda Hölzla 1846.
Article
20
In: Slovan. -- Roč. 1, 1850, sv. 3, s. 1852
Annotation: Moravská národní jednota (starosta Helcelet a jednatel Prúdek) vybízejí spisovatele aby zasílali Jednotě svá původní i přeložená díla a...
Article