By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
In: Zpravodaj Moravského muzea v Brně. -- Roč. 10, 1986, č. 3, s. 31-32
Annotation: O literární pozůstalosti po herci Vilému Pfeifferovi (zemřel 10. 2. 1986); významnou část archivního souboru tvoří materiály týkající se...
Article
4
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 26, 2015, č. 2, s. 7-22
Annotation: Studie popisuje problémy brněnské divadelní společnosti v době baroka se zaměřením na rok 1736 a tři soudobé ředitele městského operního...
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 3, s. 79- 88
Annotation: Rozhovor o vztahu M. Havlíčkové k divadlu a její práci; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
Obsah knihy
Annotation: Druhý díl třísvazkového projektu mapuje dějiny německy hrajících městských divadel na Moravě a v české části Slezska od 30. let 18. století...
Book
8
Obsah knihy
Annotation: Závěrečný díl třísvazkového projektu mapujícího dějiny německy hrajících městských divadel na Moravě a v české části Slezska od 30....
Book
9
by Haider-Pregler, Hilde, 1941-, Havlíčková, Margita, 1949- mzk2004238275{{{}}}}, Scherl, Adolf, 1925-2017, Stamberg, Ursula, 1959-, Tureček, Dalibor, 1957-
Published Brno : Masarykova univerzita : Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno, 2004.
Annotation: Sborník, mj. s uvedenými příspěvky; - s medailonky autorů (s. 172-174, německá verze s. 175-178).
Book
10
Annotation: Kolektivní monografie si všímá role náboženského divadla v raně novověké společnosti; některé kapitoly jsou zaměřeny úžeji na zobrazování...
Book
13
by Srba, Bořivoj, 1931-2014, Jeřábková, Olga, 1951-
Published Brno : Masarykova univerzita, 2019.
Other Authors: '; ...Havlíčková, Margita, 1949- mzk2004238275...
Annotation: Monografie předkládá rozhlasové rozhovory s divadelním historikem, teoretikem a dramaturgem Bořivojem Srbou, které sumarizují veškerá témata,...
Book
14
Other Authors: '; ...Havlíčková, Margita, 1949- mzk2004238275...
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 22, 2019, č. 2, 15. 10., s. 221-229
Annotation: Rozhovor s vedoucím oddělení divadla Moravského zemského muzea J. Blechou; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 221).
Article
15
Other Authors: '; ...Havlíčková, Margita, 1949- mzk2004238275...
Annotation: S oddíly: O teatrologii a Teatrologické společnosti (s. 7-55, viz rozpis); Kdo je kdo (s. 57-154, stručný slovníček současných českých teatrologů...
Book