By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 6, 9. 11., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
2
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 22, 2019, č. 2, 15. 10., s. 243-245
Annotation: Recenze.
Article
3
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 20, 2017, č. 1, 30. 9., Supplementum, s. 7
Annotation: Úvodník.
Article
4
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 15, 2012, č. 2, 15. 10., s. 89-99
Annotation: Studie o znakových systémech v asijském divadle a jejich teoretickém zachycení pražskými strukturalisty a jejich pokračovateli.
Article
5
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Theatralia. Řada teatrologická (Q). -- Roč. 57, 2008, č. 11, s. 192-194
Annotation: Referát o průběhu konference (o uvítání knihy Principia parodica, zahájení činnosti brněnské pobočky Teatrologické společnosti /přednáška...
Article
6
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 19, 2016, č. 1, 15. 4., s. 144-158
Annotation: Studie o strukturalistické koncepci M. Kouřila v rámci jeho uvažování o scénografii - zvláště po roce 1945.
Article
7
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 19, 2016, č. 2, 15. 10., s. 7-8
Annotation: Úvodník představující téma daného čísla.
Article