By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 31, 6. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 6, s. 2
Annotation: Nekrolog o J. Fraisovi, polemizujcící s textem P. Koubského (http://ideesfixes.blogspot.cz/2012/05/josef-frais-fackovani-andele.html) o Fraisových...
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 19, 7. 5., s. 2
Annotation: O recenzi sborníku od I. Thurza v Literárnom Dvojtýždenníku, zejména o příspěvku K. Sýse Hej, Slované!
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 28, 9. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 27, 7. 7., s. 4
Annotation: Poznámka k 2. vydání.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 48, 2. 12., s. 4
Annotation: Komentář s obsáhlou citací z článku Milana Poláka (Literárny dvojtýždenník) o plánovaném zahájení činnosti v nové budově SND v Bratislavě...
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 18, 2. 5., s. 1
Annotation: Poznámka o odhalení pomníku J. Švejka v Sanoku (Polsko) 31.5.2003.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 20, 16. 5., s. 4
Annotation: O článku D. Szczygala v polském týdeníku Dužy Format (příl. deníku Gazeta Wyborcza), založeném na svědectví spolubydlícího manželů Kischových...
Article
8
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 41, 27. 10.-2. 11., s. 2
Annotation: Nekrolog (20. 10. 1994, Praha).
Article
9
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 1, 4.-11. 1., s. 4
Annotation: Slomek Jaromír; glosa k jeho recenzi knihy (Literární noviny, přetisk v Reflexu). Připojen úryvek z rozhovoru Žáček o Sýsovi (Žáček Jiří,...
Article
10
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 3, 1992, č. 96, 11. 12., s. 3
Annotation: Komentář šéfredaktora NP k televiznímu rozhovoru E. K., opakující mimo jiné tvrzení, že E. K. prošel "školícím střediskem speciálních...
Article
11
12
13
In: Nová svoboda. -- Roč. 45, 1989, č. 53, 3. 3., s. 7
Annotation: Citováno z jeho článku, otištěném z jeho pozůstalosti v Literárním měsíčníku č. 2.
Article
14
In: Nová svoboda. -- Roč. 40, 1984, č. 164, 13. 7., s. 5
Annotation: Reportáž.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 26, 30. 6., s. 2
Annotation: Polemika týkající se Prouzovy kritiky: Literární měsíčník; Prouza Petr.
Article
17
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 3, březen, s. 12-18
Annotation: O korespondenci s buchenwaldským vězněm: Probula Jozef, zobrazeným v románu B. A. Nahý mezi vlky.
Article
19
In: Nová svoboda. -- Roč. 35, 1979, č. 116, 19. 5., s. 3
Annotation: K současné situaci občanů maďarské, polské, ukrajinské (rusínské) a německé národnosti u nás.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 4, 26. 1., s. 1
Annotation: S poznámkou Předneseno na Kongresu Unie českých spisovatelů [12. 1. 2008].
Article