By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 763
Annotation: Zpráva, vztahující se k projektu edice Spisů F. Langera, o nálezu rukopisu neznámé povídky, kterou by bylo možno přičíst k Langerovu souboru...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 443-445
Annotation: Medailon.
Article
4
In: Zasuté objevy. -- s. 441-455
Annotation: Svazek obsahuje autorem uspořádaný soubor fejetonů a povídek Kratší a delší (1927) /s. 5-99/, časopisecky publikované Verše (z let 1904-1913)...
Book Chapter
5
In: Povídky I. -- s. 313-317
Annotation: Svazek obsahuje Langerovu předválečnou povídkovou tvorbu uspořádanou autorem do dvou knižních souborů: Zlatá Venuše (tvorba z let 1907-1910,...
Book Chapter
6
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 61, 1992, č. 3, s. 333-335
Annotation: Pražský lingvistický kroužek; přehledová zpráva o korespondenci jeho členů zachované v pozůstalosti B. H. : Mathesius Vilém, Jakobson Roman,...
Article
7
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 62, 1993, č. 1, s. 85
Annotation: Havránek Bohuslav; komentář k otištěné ukázce z korespondence (s. 86-92).
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 17, 20. 4., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Odpověď v rubrice Co právě překládám; s biografickou poznámkou.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1976, č. 4, 21. 1., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1975, č. 47, 19. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 51, 1982, č. 2, s. 159-164
Annotation: Slowacki Juliusz, Balladyna, veršované drama; rozbor překladu F. H.
Article
12
In: Prózy. -- s. 327-337
Annotation: Literárně-historická studie - komentář k výboru z próz a povídkových knih Boženy Benešové; - s Literaturou (s. 338), Ediční zprávou (s....
Book Chapter
13
In: Práce z dějin Akademie věd. -- ISSN 1803-9448. -- Roč. 5, 2013, č. 2, s. 159-164
Annotation: Studie informující o připravovaném souboru Pražská škola v korespondenci : dopisy z let 1923-1989.
Article
14
In: Obchod na korze ; Nevěsta ; Z pekla štěstí. -- ISBN 978-80-7470-296-9. -- S. 336-348
Annotation: Ediční poznámka srovnávající textové verze jednotlivých próz a popisující textové úpravy pro přítomné vydání včetně seznamu emendací.
Book Chapter
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 599-601
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
16
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. [196]-[202]
Annotation: Stať věnovaná korespondenci mezi členy Pražského lingvistického kroužku a Kodaňské školy. Stať byla v roce 2011 proslovena jako příspěvek...
Article
17
18
In: Amarú, syn hadí. Každý své břímě. -- s. 476-497
Annotation: Komentář ke dvěma prózám F. K., s oddíly: Amarú, syn hadí (Historický román Františka Křeliny, Misie P. Jindřicha Václava Richtra, Román...
Book Chapter
19
In: Čtyři hry. -- S. 315-345
Annotation: Komentář ke čtenářské edici kriticky ověřeného textu čtyř her Osvobozeného divadla; s původními předmluvami J. Voskovce a J. Wericha, uvedenou...
Book Chapter
20