By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 5, květen, s. 116-117
Annotation: Recenze.
Article
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1982, č. 50, 1. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 13, 31. 3., příl. Kmen, č. 13, s. 10
Annotation: Říha Bohumil; recenze.
Article
5
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 49, 5. 12., příl. Kmen, č. 49, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 6, 8. 2., s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Můj chlapec a já. -- S. 267-269
Annotation: Doslov.
Book Chapter
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1982, č. 136, 10. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 10, prosinec, s. 114-116
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 4, 28. 1., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 30, 25. 7., příl. Kmen, č. 30, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 2, únor, s. 130-131
Annotation: Recenze knihy, týkající se též vztahů literárních.
Article
14
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 9, 3. 3., příl. Kmen, č. 9, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 28, 1983, č. 4, červenec, s. 188-189
Annotation: Hašek Jaroslav; recenze.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 6, červen, s. 120-121
Annotation: Glazarová Jarmila; recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 3, s. 214-216
Annotation: Referát přednesený na semináři k 85. výročí narození K. G. pořádaném Ústavem pro Českou a světovou literaturu ČSAV 24. 11. 1981 v Praze,...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1982, č. 55, 6. 3., s. 5
Annotation: Úvaha k 20. výročí úmrtí 9. 3.
Article