By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 10. 11. 2009
Annotation: Ukázka z monografie L. Heczkové "Píšící Minervy".
Article
3
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 11/12, 1999/2003, s. 64-88
Annotation: Studie, s kapitolami: Prolog, I. akt / Reakce, II. akt / Divergence, Exkurs - zrada jazyka, III. akt / Konvergence, Participace, Paradoxy - ahistorismus,...
Article
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 175-182
Annotation: Esej, připomínající osobnost P. Buzkové, její kritický koncept a východiska v kontextu soudobých polemik a konceptů.
Article
5
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 218-220
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 268-272
Annotation: Recenze, v rámci poukazu ke kontextu genderového studia moderny jsou zmíněni níže uvedení.
Article
7
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 294-295
Annotation: Text prezentující studijní program Czech Literature In and Out pro zahraniční studenty, nabízený Katedrou české literatury a literární teorie...
Article
8
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 331-333
Annotation: Drobný portrét J. Kristevy, uvozující překlad jejího textu. Zmíněni jsou T. Todorov, J. Lacan, M. Bachtin, C. Clement a také překladatel J. Fulka.
Article
9
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 5, 2001, č. 1, s. 143-146
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1997, č. 7, [březen], s. 96-101
Annotation: Kritická stať.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 46, 24. 2., příl. Národní 9, č. 8, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 47, 24. 2., s. 5
Annotation: O cyklu přednášek z dějin české literatury v klubu U zlatého melouna.
Article
15
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 31, 2009, č. 9, [září], s. 40-43
Annotation: Studie s mezititulky Ženský výrobní spolek, Ženské listy, Raději nevědět...; s biografickou poznámkou o její autorce (s. 42).
Article
16
In: Střed = Centre. -- ISSN 1803-9243. -- Roč. 1, 2009, č. 1, červen, s. 160-161
Annotation: Přehledová recenze.
Article
17
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 6, 2010, č. 6 (44), 21. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor; mj. zmíněni:
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 6, 15. 6., příl. Host do školy, č. 2/2008, s. 39
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 7, s. 357-359
Annotation: Nekrolog. V čísle následuje synoptický českoanglický přetisk básní J. Haukové.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 594-595
Annotation: Recenzní glosa.
Article