By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sborník pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Filologické studie. Literatura a výchova slovesným uměním. -- Sv. 11, 1982, s. 93-112
Annotation: Rozbor jazyka tří cyklů veršovaných obrazů z dějin českého národa Přemyslovci, 1838, Meč a kalich, 1843 a Labyrint slávy, 1846.
Article
2
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 76, 1993, č. 2, s. 83-89
Annotation: Studie o jazykovem rozboru dramatu "Harfa" J. E. Vocela s ohledem na dobový kontext.
Article
3
4