By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. 183-186
Annotation: Nekrolog literárního historika a indologa P. Holmana.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 4, duben, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se slavistou a překladatelem U. Heftrichem o Státní ceně za literaturu, překladech díla V. Holana do němčiny a recepci české literatury...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 10-11
Annotation: Přetisk části studie uveřejněné v 28. čísle Zpravodaje Společnosti bratří Čapků; kapitoly: Bergsonovy stopy v Povětroni - Paměť, Hra s...
Article
4
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 17, 1997/1998, č. 2/3, podzim 1997/jaro 1998, s. 7-19
Annotation: Studie o vztahu umělecké kritiky a literární vědy; v první části mj. o vztahu FXŠ k dílu F. Nietzsche a I. Kanta.
Article
5
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 17, 1997/1998, č. 2/3, podzim 1997/jaro 1998, s. 52-70
Annotation: Poslední kapitola monografie, věnované rané recepci Nietzscheho v Čechách, jejíž knižní vydání připravuje nakladatelství Hynek; s biograficko-bibliografickou...
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 167, 20. 7., s. 12
Annotation: Rozhovor s bonnským bohemistou, zejména o vztahu F. N. - Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 3, březen, s. 118-128
Annotation: Srovnávací studie; Nietzsche Friedrich.
Article
8
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1989, č. 28, s. 34-56
Annotation: O Čapkově kritice Bergsonovy filozofie a jejím vlivu na Povětroň; Bergson Henri.
Article
10
In: Dem Asklepios einen Hahn. -- s. 355-424
Annotation: Komentář k desátému svazku sebraných spisů Vladimíra Holana vycházejících v paralelním česko-německém vydání; - s doslovem.
Book Chapter
11
In: Das Wehen ; Der Bogen ; Stein, kommst du.... -- s. 267-333
Annotation: Komentář k prvnímu svazku sebraných spisů Vladimíra Holana vycházejících v paralelním česko-německém vydání; - s doslovem.
Book Chapter
12
In: Lärmschatten ; Ohne Titel ; Mozartiana. -- s. 337-428
Annotation: Komentář k druhému svazku sebraných spisů Vladimíra Holana vycházejících v paralelním česko-německém vydání; - s doslovem.
Book Chapter
13
In: Das Vorletzte. -- ISBN 978-3-8253-6785-5. -- S. 585-605
Annotation: Doslov se zabývá poetikou pozdních básní autora a recepcí autorova díla v české a německé literatuře a kultuře.
Book Chapter
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 173, 28. 7., s. 9
Annotation: Rozhovor s německým bohemistou a překladatelem, laureátem ceny Premia Bohemica 2017.
Article
15
16
17
In: Litteraria Pragensia. -- ISSN 0862-8424. -- Roč. 4, 1994, č. 7, s. 1-17
Annotation: Komparatistická studie o motivech mlčení a ticha v evropské poezii; mj. i o české poezii - konkrétně o básních Březina Otokar, Zahradníček...
Article
18
by Heftrich, Urs, 1961- jn20000602856{{{}}}}
Published Praha : Hynek, 1999.
Annotation: Soubor studií německého slavisty a germanisty U. H., zejména o vlivu Nietzscheho filozofie na O. Březinu, F. X. Šaldu a L. Klímu: Jak se interpretuje...
Book
19
by Heftrich, Urs, 1961- jn20000602856{{{}}}}
Published Praha : Společnost pro Revolver Revue, 2009.
Annotation: S autorovou předmluvou (s. 7-12) a s analýzami: Drama Eleny Lackové Cigánský tábor (s. 13-22); Povídka Jana Čepa Cikáni (s. 23-28); Próza Bohumila...
Book
20
Annotation: Sborník k poctě filologickému bádání J. Opelíka, s uvedenými studiemi; obsahuje Předmětový rejstřík /1954-2013/ (s. 252-259) a Jmenný rejstřík...
Book