By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 15
Annotation: Básně z chystané sbírky "Drž svíčku před prsoma!"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 11, 30. 5., s. 3
Annotation: Recenze. Erratum otištěno ve Tvaru č. 12/2013, s. 14.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 15, 20. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 41, 2006, č. 1, s. 81-82
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2006, č. 27/28, s. 102-125
Annotation: Pásmo věnované P. Královi obsahuje medailon (s. 102-103), ukázky z jeho tvorby (s. 104-122) a článek o jeho díle (s. 124-125).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 7, 5. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 6, 17. 3., s. 3
Annotation: Kritika recenze K. Bukovjanové (Host č. 2/2011) na knihu I. Matouška.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 6, 17. 3., s. 19
Annotation: Recenze je zaměřena hlavně na doslovy A. Nováka.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 19
Annotation: Recenzní poznámky. Z české literatury zmínka o anketě Kniha roku, ve které bylo navrženo množství nebeletristických titulů (na 3. místě se...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 19, 13. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 16, 4. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 6. 10., s. 19
Annotation: Recenze dvou knih parazitujících na F. Kafkovi.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 10, 13. 5., s. 19
Annotation: Recenze všímající si překladu.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 21, 12. 12., s. 26
Annotation: Recenzní poznámky.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 20, 28. 11., s. 13
Annotation: Vzpomínka. Na s. 1 je otištěna jeho báseň Na železničním mostě.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 3, 4. 2., s. 19
Annotation: Recenzní poznámky, mj. o knize A. Lustiga.
Article
17
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 17, 2016, č. 3, s. 56-57
Annotation: Básně slovenské básnířky W. Heinrichové, která dlouhodobě žije v Praze a své verše píše česky; s fot.
Article
18
In: Nejlepší české básně. -- S. 137-150
Annotation: Esej doprovázející antologii básní společně s předmluvou I. Wernische (s medailony editorů uvozujícími jejich texty, s. 10 a 138, s fot.); výbor...
Book Chapter
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 3, 19. 3., s. 90
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 5, 14. 5., s. 82-83
Annotation: Recenze.
Article