By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 5, 1982, č. 1, leden, s. 9-11
Annotation: Delší text o filosofických seminářích u L. Hejdánka, které navazují na semináře u J. Tomina. O reakcích režimu na ně a zvýšení represí...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 4, 1.-20. 3., s. 9-17
Annotation: Dopis příteli reagující na otevřené dopisy J. Tesaře J. Hájkovi, odpověď Hájka ponechává Hejdánek stranou. Autor vnímá Tesařův dopis...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 12, září, s. 3-5
Annotation: Zpráva o pietním aktu v Lánech na připomínku 50. výročí úmrtí T. G. Masaryka. V. Chramostová během aktu přednesla báseň J. Seiferta "Osm...
Article
6
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 13, 1987, září, s. 25-27
Annotation: Přepis projevu L. Hejdánka k 50. výročí úmrtí T. G. Masaryka; projev vyzdvihuje významnost Masarykovy osobnosti a myšlení z hlediska formování...
Article
7
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 72, 2005, č. 4, duben, s. 105-106
Annotation: Úvaha o roli příběhu v lidské zkušenosti, polemizující se závěry psychologa P. Říčana (Český bratr 81, 2005, č. 1, s. 4) o pojmovosti v...
Article
8
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 68, 2001, č. 10, prosinec, s. 269-272
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 69, 2002, č. 10, prosinec, s. 279-280
Annotation: Přehledový článek.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 2, 25. 1., s. 8-9
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 11, 2000, č. 1, 6. 1., s. 60-63
Annotation: Stať.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 17. 11., s. 20
Annotation: Mj. též o literatuře.
Article
13
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 1992, č. 5/6, říjen, s. 1-14
Annotation: Studie rozebírá postoj J. Patočky k filozofickým úvahám T. G. Masaryka; se seznamem literatury.
Article
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 20, 1990, č. 6, s. 6-19
Annotation: S poznámkou (s. 6): Tento text byl věnován Václavu Havlovi na uvítanou po jeho návratu z vězení a z nemocnice dne 9. dubna 1983. Vyšel dosud jen...
Article
15
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 27, 1990, č. 4, s. 3-17
Annotation: S úvodní redakční poznámkou; výbor z původně samizdatových textů: Svazky pro dialog, sv. 17; L. Hejdánek, Život a slovo, sv. 2, Praha 1985;...
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 7, červenec, s. 160
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 6, červen, s. 30-35
Annotation: Studie.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 3, březen, s. 150-152
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvář. -- Roč. 2, 1965, č. 9, listopad, s. 1-4
Annotation: K pojetí umění v knize K. Kosíka.
Article