By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knokaut. -- ISSN 0862-7878. -- Roč. 3, 1992, č. 1, s. 22-29; č. 2, s. 33-47
Annotation: Kapitoly 4-8 přehledové studie.
Article
2
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 26, 1980, č. 11, listopad, s. 5
Annotation: Venclova Tomas; komentovaná montáž z korespondence polského a litevského básníka. Podle polského exilového měsíčníku Kultura (Paříž).
Article
3
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 27, 1981, č. 7/8, červenec/srpen, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
4
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 27, 1981, č. 9, září, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
5
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 27, 1981, č. 11, listopad, s. 7-8
Annotation: Studie.
Article
6
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 29, 1983, č. 11, listopad, s. 5
Annotation: Kritika propagačně-vývozního časopisu Panorama of Czech Literature.
Article
7
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 29, 1983, č. 2, únor, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
8
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 29, 1983, č. 4, duben, s. 1-2
Annotation: Komentář k domácím akcím k 100. výročí narození J. H.
Article
9
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 29, 1983, č. 10, říjen, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
10
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 30, 1984, č. 6, červen, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
11
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 30, 1984, č. 2, únor, s. 2
Annotation: Recenze; kritika svévolné fabulace autora.
Article
12
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 33, 1987, č. 11, listopad, s. 7-8
Annotation: Recenze monografií: Opat Jaroslav, Filozof a politik, T. G. Masaryk 1882-1893; Kovtun Jiří, Masarykův triumf, Příběh konce velké války; Kalvoda...
Article
13
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 15, 1983, č. 4 (166), duben, s. [9]
Annotation: O nejasných okolnostech vzniku díla.
Article
14
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 15, 1983, č. 2 (164), únor, s. [1-2]
Annotation: Nekrolog.
Article
15
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 16, 1984, č. 12 (184), prosinec, s. 1
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 18, 1986, č. 1 (197), leden, příl. Zvon, s. 1
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 19, 1987, č. 5 (213), květen, s. 5
Annotation: Kritická glosa.
Article
18
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 20, 1988, č. 1 (221), leden, příl. Zvon, s. 1
Annotation: Recenze; též o knihách Berton Stanislav, Pannwitz Heinz, popisujících atentát na Heydricha.
Article
19
In: Nový život (Řím). -- Roč. 31, 1979, č. 1, leden, s. 6-8
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nový život (Řím). -- Roč. 31, 1979, č. 9/10, září/říjen, s. 180-182
Annotation: Úvaha, mj. o knihách Edice Petlice.
Article