By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 13/15, 1978/1980, s. 457-469
Annotation: Otištění korespondence A. M. : Marten Miloš z let 1912-1916.
Article
2
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1981, č. 4, s. 111-112
Annotation: K 140. výročí narození 26. 4. a 80. výročí úmrtí 29. 1.
Article
3
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 8/9, 1974, s. 417-432
Annotation: O osudu zápisníku Karla Havlíčka s částí textu Křtu.
Article
4
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 1, 1968, č. 6, 18. 12., s. 21
Annotation: Studie o deformaci literární historie v letech padesátých.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 29, 1973, č. 53, 3. 3., s. 5
Annotation: O korespondenci Q. Battaglii s R. Jesenskou k jejímu životopisnému románu o Z. Havlíčkové Legenda ze smutné země; zejména o jeho rozporných...
Article
6
by Hellmuth-Brauner, Vladimír, 1910-1982 jk01040692{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1971.
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů apod.
Book
7
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1970, č. 12, s. 2-4
Annotation: O současných strukturalistických pracích ve Francii.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 73, 27. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
10
by Hellmuth-Brauner, Vladimír, 1910-1982 jk01040692{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1972.
Annotation: Soupis.
Book
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 122, 25. 5., s. 3
Annotation: Vzpomínkový fejeton; též o literárním kruhu Z. B.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 32, 1976, č. 109, 8. 5., s. 5
Annotation: O vztahu F. P. k Nině Zerdahelyové a K. A. Konstantinu von Höfler.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 9, září, s. 171-172
Annotation: O Claudelově působení v Praze a jeho stycích s M. Martenem a Z. Braunerovou.
Article
14
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1965, č. 3/4, květen, s. 22-23
Annotation: O podílu Z. B. na proměnách textu Pohádky máje; rovněž o propagaci české kultury ve Francii.
Article
15
by Hellmuth-Brauner, Vladimír, 1910-1982 jk01040692{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1965
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů apod.
Book
16
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1964, č. 1/2, léto, s. 24-25
Annotation: O sbírce z pozůstalosti překladatelky Ž. Pohorecké (1877-1963).
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 24, 1968, č. 216, 6. 8., s. 3
Annotation: Článek o pobytu P. C. v Praze od podzimu 1909 do podzimu 1911, o jeho stycích s českými spisovateli a o jeho přátelství s Milošem Martenem a Zdenkou...
Article
18
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 15, 16. 7., s. 13
Annotation: O přednášce B. Fučíka o J. Čepa proslovené 10. 6. v Památníku národního písemnictví u příležitosti výstavy E. Hostovského a J. Č. nazvané...
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 25, 1969, č. 90, 17. 4., s. 5
Annotation: O filozofickém odkazu R. I. M.; k 17. 4.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 3, březen, s. 16-21
Annotation: O dílech M. Martena hodnotících smysl českých dějin, zejména protireformace.
Article