By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 61, 2016, č. 1/2, s. 63-72
Annotation: Studie se věnuje kulturním, společenským a politickým aktivitám J. V. Friče během jeho emigrace v Paříži.
Article
3
In: Novely. -- S. 321-351
Annotation: Komentář; s Ediční zprávou (s. 352-385); s Ediční poznámkou (s. 386-403); s Vysvětlivkami (s. 404-431); s komentářem souboru (přední záložka...
Book Chapter
4
5
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 19, s. 135-138
Annotation: Recenze.
Article
6
Other Authors: '; ...Hesová, Petra, 1982- jx20120117008...
In: Osudná kniha. -- s. 335-343
Annotation: Komentář doprovázející společně s textem P. Hesové vydání tří próz K. Sabiny: román o maršálovi Rudolfa II. Ruesswurm (1866), povídku...
Book Chapter
7
In: "Horo Bílá - horo kletá!" : povídky z bělohorské doby. -- ISBN 978-80-7308-996-2. -- S. 575-595
Annotation: Literárněhistorický doslov mapující vztah literátů k tématu bělohorských událostí a jejich umělecké reflexe v průběhu 19. století.
Book Chapter
8
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 17, 2020, č. 33, s. [273]-290
Annotation: Zpráva o disertační práci "Josef Václav Frič (1829-1890): V mé bibliothece" P. Hesové. Ke zprávě jsou připojeny komentář k ediční přípravě...
Article
9
In: Staré a nové světy. -- s. 7-9
Annotation: Předmluva k souboru tří romantických próz, doprovozených vlastním komentářem, ediční poznámkou a slovníkem a vysvětlivkami (viz rozpis);...
Book Chapter
10
Annotation: Kolektivní monografie vzešla z pracovního setkání členů 9. programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy „Literatura a umění v mezikulturních...
Book
11
Annotation: Kolektivní monografie přináší studie k tématům kulturně a literárně konstruované identity, utopie a jejích podob v umění a kultuře a k literárnímu...
Book
12
Annotation: Sborník příspěvků přednesených v rámci meziuniverzitní lingvo-literární konference Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře; - literární...
Book
13
by Holý, Jiří, 1953-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Other Authors: '; ...Hesová, Petra, 1982- jx20120117008...
Annotation: Učební text edice Semináře České knižnice přináší komentář díla Karla Čapka, určený studentům vysokoškolských a středoškolských...
Book
14
by Kolár, Robert, 1977-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Other Authors: '; ...Hesová, Petra, 1982- jx20120117008...
Annotation: Publikace představuje učební text určený studentům středoškolských literárních seminářů a jejich vyučujícím; s Literaturou (s. 30-31).
Book
15
by Jungmannová, Lenka, 1967-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Other Authors: '; ...Hesová, Petra, 1982- jx20120117008...
Annotation: Monografie představuje učební text určený středoškolským a vysokoškolským studentům literárních seminářů a jejich vyučujícím; s Literaturou...
Book
16
by Fránek, Michal, 1980-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017.
Other Authors: '; ...Hesová, Petra, 1982- jx20120117008...
Annotation: Publikace představuje učební text určený studentům vysokoškolských a středoškolských literárních seminářů a jejich vyučujícím; s Literaturou...
Book
17
by Jaluška, Matouš, 1985-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Other Authors: '; ...Hesová, Petra, 1982- jx20120117008...
Annotation: Publikace představuje učební text určený studentům středoškolských literárních seminářů; s Literaturou (s. 25-26).
Book
18
by Vaněk, Václav, 1963-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017.
Other Authors: '; ...Hesová, Petra, 1982- jx20120117008...
Annotation: Učební text Semináře České knižnice, který přináší komentáře k jednotlivým svazkům vydaným v České knižnici a který je určen studentům...
Book
19
by Havelka, Tomáš, 1967-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Other Authors: '; ...Hesová, Petra, 1982- jx20120117008...
Annotation: Publikace představuje učební text určený středoškolským studentům literárních seminářů, respektive jejich vyučujícím; s Literaturou (s....
Book
20
by Rejzlová, Vendula, 1983-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017.
Other Authors: '; ...Hesová, Petra, 1982- jx20120117008...
Annotation: Komentář k literárnímu dílu vydanému v edici Česká knižnice uvádí literárněhistorický kontext díla, jeho žánr, kompozici, témata a motivy,...
Book